Bezpłatne porady dla mieszkańców powiatu wołomińskiego

Wzór pisma – Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności

Wzór pisma – Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności

Wzór pisma – Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności Pobierz w formacie .doc – Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności (29635) Możesz też skopiować wzór zamieszczony poniżej:   ………., dn……… Do Sądu Rejonowego ……………………………………. Wierzyciel: Jan Kowalski, zam....

Wzór pisma – Wniosek o zgodę na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

Wzór pisma – Wniosek o zgodę na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

Wzór pisma – Wniosek o zgodę na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego   Pobierz w formacie .doc – Wniosek o zgodę na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego (105586) Możesz też skopiować wzór zamieszczony poniżej:     Tłuszcz dnia 14 stycznia 2014 r.     Sąd Rejonowy   w Wołominie   Wydział...

Wzór pisma – Umowa sprzedaży

Wzór pisma – Umowa sprzedaży

Wzór pisma – Umowa sprzedaży   Pobierz w formacie .doc – Umowa sprzedaży (719) Możesz też skopiować wzór zamieszczony poniżej:   Umowa sprzedaży   zawarta w dniu ………..2014 roku w (miejscowość) ………………….. pomiędzy: Firmą X (dokładne dane firmy wraz z NIP i KRS) reprezentowanym...

Wzór pisma – Pozew o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego

Wzór pisma – Pozew o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego

Wzór pisma – Pozew o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego   Pobierz w formacie .doc – Pozew o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego (8248) Możesz też skopiować wzór zamieszczony poniżej:     Wołomin, dnia 31 stycznia 2014 r.   Sąd Rejonowy w Wołominie Wydział Rodzinny i...

Jeśli trwa proces o rozwód nie można wytoczyć odrębnej sprawy o alimenty

Jeśli trwa proces o rozwód nie można wytoczyć odrębnej sprawy o alimenty

Właściwym do rozstrzygania w sprawie o rozwód lub separacje jest zawsze sąd okręgowy. W praktyce niekiedy oczekiwanie na rozstrzygnięcie powyższej sprawy powoduje, że strona postepowania rozważa złożenie pozwu o alimenty do sądu rejonowego, zwykle kierując się przeświadczeniem, że czas rozstrzygnięcia w tymże sądzie powinien być krótszy....

Wzór pisma – Oświadczenie o działaniu w sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego

Wzór pisma – Oświadczenie o działaniu w sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego

Wzór pisma – Oświadczenie o działaniu w sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego   Pobierz w formacie .doc – Oświadczenie o działaniu w sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego (10660)     Możesz też skopiować wzór zamieszczony poniżej:   Jan...