Bezpłatne porady dla mieszkańców powiatu wołomińskiego

Wzór pisma – Oświadczenie o działaniu w sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego

Wzór pisma – Oświadczenie o działaniu w sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego

Wzór pisma – Oświadczenie o działaniu w sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego

 

 

 

Możesz też skopiować wzór zamieszczony poniżej:

 

Jan Kowalski                                                                                                                    miejscowość, data……………

Zam.………………………..

……………………………….

 

SĄD REJONOWY

II Wydział Karny

Ul. Prądzyńskiego 3a

05-200 Wołomin

Sygn. akt ……………..

 

OŚWIADCZENIE

o działaniu w sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego

 

 Na podstawie art. 26 § 1 k.p.w. oświadczam, że jako pokrzywdzony w sprawie ………………… …………………………….. obwinionego o popełnienie wykroczenia z art……………………..,  będę w niniejszej sprawie  występować jako oskarżyciel posiłkowy.

 

 

Jan Kowalski