Bezpłatne porady dla mieszkańców powiatu wołomińskiego

Jeśli trwa proces o rozwód nie można wytoczyć odrębnej sprawy o alimenty

Jeśli trwa proces o rozwód nie można wytoczyć odrębnej sprawy o alimenty

Właściwym do rozstrzygania w sprawie o rozwód lub separacje jest zawsze sąd okręgowy. W praktyce niekiedy oczekiwanie na rozstrzygnięcie powyższej sprawy powoduje, że strona postepowania rozważa złożenie pozwu o alimenty do sądu rejonowego, zwykle kierując się przeświadczeniem, że czas rozstrzygnięcia w tymże sądzie powinien być krótszy....

Termin przedawnienia roszczeń alimentacyjnych

Termin przedawnienia roszczeń alimentacyjnych

Pytanie: W sobotnie popołudnie na spotkaniu z koleżanką usłyszałem, że jeśli mam ciężką sytuację materialną, studiuję dziennie i nie mogę znaleźć pracy powinienem upomnieć się o jakieś pieniądze od ojca. Sprawa nie wydaje mi się taka prosta, ponieważ kilka lat temu ojciec zaprzestał płacić mojej mamie alimenty powołując się na to, że...

Określenie wartości przedmiotu sporu w sprawach o alimenty

Określenie wartości przedmiotu sporu w sprawach o alimenty

Składając pozew o alimenty powód zobowiązany jest podać wartość przedmiotu sporu.  W przypadku postępowania nawiązującego do alimentów, zastosowanie ma art. 22  kpc, według którego „ W sprawach o prawo do świadczeń powtarzających się wartość przedmiotu sporu stanowi suma świadczeń za jeden rok, a jeżeli świadczenia trwają krócej...

Sprawy rodzinne: Wysokość alimentów z funduszu alimentacyjnego

Sprawy rodzinne: Wysokość alimentów z funduszu alimentacyjnego

Od kilku miesięcy nie mogę otrzymać alimentów od ojca mojego syna. Staram się o alimenty z funduszu alimentacyjnego. Zastanawiam się jednak nad tym, czy fundusz alimentacyjny może wypłacić mi zaległe alimenty i w jakiej wysokości? Na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, świadczenia z funduszu...

Obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny

Obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny

Pytanie: Jestem mężatką od kilku lat. Ostatnio mąż przestał płacić rachunki za prąd i gaz – tłumacząc się, że większość  czasu przebywa poza domem  pracując, a kwoty jakie widnieją na rachunkach, są spowodowane moją niegospodarnością.  Od 3 lat zajmuję się wychowywaniem dwójki dzieci i nie mam dużych możliwości na dorobienie...