Bezpłatne porady dla mieszkańców powiatu wołomińskiego

Wzór pisma – Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności

Wzór pisma – Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności

Wzór pisma – Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności

Możesz też skopiować wzór zamieszczony poniżej:

 

………., dn………

Do Sądu Rejonowego

…………………………………….

Wierzyciel: Jan Kowalski,

zam. ………………………………………

Dłużnik: Adam Nowak,

zam…………………………………………

 

Sygn. akt……………………

WNIOSEK

o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności

 

Wnoszę o:

 

1) nadanie klauzuli wykonalności prawomocnemu wyrokowi Sądu ……………………………..z dnia ………………………….., w sprawie o sygn. akt…………………………

2) doręczenie mi tytułu wykonawczego, obejmującego odpis wyroku zaopatrzonego  w klauzulę wykonalności.

 

 

 

Jan Kowalski

 

………., dn………

Do Sądu Rejonowego

…………………………………….

 

Wierzyciel: Jan Kowalski,

zam. ………………………………………

 

Dłużnik: Adam Nowak,

 

zam…………………………………………

 

Sygn. akt……………………

WNIOSEK

o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności

 

Wnoszę o:

 

1)nadanie klauzuli wykonalności prawomocnemu wyrokowi Sądu ……………………………..z dnia ………………………….., w sprawie o sygn. akt…………………………

2)doręczenie mi tytułu wykonawczego, obejmującego odpis wyroku zaopatrzonego  w klauzulę wykonalności.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                       Jan Kowalski