Bezpłatne porady dla mieszkańców powiatu wołomińskiego

Jesteś rodzicem – masz prawo wychowywać dziecko według własnych przekonań

Jesteś rodzicem – masz prawo wychowywać dziecko według własnych przekonań

Prawo takie gwarantuje  art. 48 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej  (Dz.U.1997.78.483 z późn. zm.). Ustęp 1 niniejszego przepisu brzmi „Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania”. W...

Nowy Kodeks Wyborczy

Nowy Kodeks Wyborczy

W niedzielę 9 października 2011 roku weźmiemy udział w wyborach do Sejmu i Senatu. Nie wszyscy wiedzą, że będziemy głosować wedle nowych zasad. 1 sierpnia br. weszła w życie Ustawa z dnia 5 stycznia 2011- Kodeks wyborczy, która zastępuje wszystkie dotychczasowe przepisy regulujące wybory w Polsce. Nowy Kodeks sumuje obowiązujące dotąd przepisy,...