Bezpłatne porady dla mieszkańców powiatu wołomińskiego

Wzór pisma – Pozew o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego

Wzór pisma – Pozew o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego

Wzór pisma – Pozew o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego

 

Możesz też skopiować wzór zamieszczony poniżej:

 

 

Wołomin, dnia 31 stycznia 2014 r.

 

Sąd Rejonowy w Wołominie

Wydział Rodzinny i Nieletnich

……………………………………………

Powód: Jan Nowak

Zam……………………………………..

Pozwana: Wioletta Nowak

Zam……………………………………..

Wartość przedmiotu sporu: 1200 zł

Pozew

o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego

                Wnoszę o:

  1. Ustalenie, że obowiązek alimentacyjny powoda Jana Nowaka, określony wyrokiem Sądu Rejonowego w Wołominie z dnia ………… w sprawie sygn. akt ……………. względem pozwanej Wioletty Nowak, wygasł z dniem 31 stycznia 2014r.
  2. Zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych

Uzasadnienie

                Wyrokiem  Sądu Rejonowego z dnia ………………….. w sprawie o sygn. akt………….. zasądzono od powoda Jana Nowaka na rzecz pozwanej Wioletty Nowak alimenty w wysokości 100 zł miesięcznie.  Wówczas moja małoletnia córka uczęszczała do liceum.

Dowód: odpis wyroku Sądu Rejonowego

Od wydania wyroku minęło 7 lat. Pozwana ukończyła studia i rozpoczęła pracę zgodną z wykształceniem. Wiadomym mi jest, że jest młodszym specjalistą w firmie deweloperskiej. Z całą pewnością jej wynagrodzenie wynosi co najmniej 3 tyś złotych netto. Nie ma nikogo na utrzymaniu.

Natomiast moje dochody z emerytury sięgają niespełna 1200 zł miesięcznie netto. Jest to moje jedyne źródło utrzymania ponadto w ostatnim czasie pogorszył się mój stan zdrowia.

Dowód: odcinek emerytury z ostatnich trzech miesięcy, przesłuchanie stron

W tym stanie rzeczy, skoro córka ukończyła studia i jest w stanie samodzielnie się utrzymać zaś moja sytuacja materialna znacznie się pogorszyła, uważam powództwo za zasadne.

 

Jan Nowak

 

Załączniki:
1.       Odpis pozwu wraz z załącznikami
2.       Odpis wyroku Sądu Rejonowego
3.       Odcinek emerytury