Bezpłatne porady dla mieszkańców powiatu wołomińskiego

Rozwód a separacja – podobieństwa i różnice

Rozwód a separacja – podobieństwa i różnice

Rozwód nie jest jedynym sposobem na zakończenie kryzysu w związku, wygodniejszym rozwiązaniem może okazać się separacja. Wiele małżeństw wybiera właśnie tę formę formalnego rozstania, gdyż łatwiej uzyskać ją w sądzie, a ponoszone koszty są niższe. Ponadto separacja jest rozwiązaniem mniej drastycznym niż rozwód i odwracalnym. Rozwód...

Nierówne połówki małżeńskiego jabłka – Zasada równych udziałów w majątku wspólnym a wyjątek od tej zasady i możliwość ustalenia nierównych udziałów

Nierówne połówki małżeńskiego jabłka – Zasada równych udziałów w majątku wspólnym a wyjątek od tej zasady i możliwość ustalenia nierównych udziałów

Pytanie: Ryszard i Maria zawarli związek małżeński w marcu 2004 roku i z mocy prawa pozostawali w ustroju wspólności majątkowej. Pół roku później Ryszard poznał Annę, z którą nawiązał romans. Maria, gdy dowiedziała się o romansie męża, podjęła próbę ratowania związku. Namówiła Ryszarda na udział w terapii rodzinnej. W 2005 roku...

Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną

Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną

Wspólność majątkowa (ustawowa) między małżonkami powstaje z chwilą zawarcia małżeństwa z mocy samej ustawy i co do zasady obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub jednego z nich (art. 31 § 1 k.r.o.). Tym samym wspólność majątkowa jest przypisaną małżeństwu cechą ustrojową.  Aby nie narażać...