Bezpłatne porady dla mieszkańców powiatu wołomińskiego

Młoda mama wraca do pracy

Młoda mama wraca do pracy

Marcie K. kończy się urlop macierzyński. Kobieta chciałaby nadal opiekować się dzieckiem osobiście, ale jej sytuacja finansowa jest dość trudna i Marta K. powinna podjąć pracę. Obawia się przy tym, że pracodawca z uwagi na jej kilkumiesięczną nieobecność (łączenie ze zwolnieniem lekarskim w czasie ciąży nie było to 8 miesięcy) może...

Czy pracodawca może skrócić okres wypowiedzenia?

Czy pracodawca może skrócić okres wypowiedzenia?

Pytanie: Mam problem w pracy. Pracodawca ogłosił upadłość firmy.  Pracuję w firmie ponad 10 lat, mam umowę na czas nieokreślony. Obowiązuje mnie trzymiesięczny okres wypowiedzenie, a mój pracodawca stwierdził, że skraca mi okres wypowiedzenia do 1 miesiąca. Czy może tak zrobić? Na podstawie Art. 361. § 1. Kodeksu pracy  „jeżeli...

Czy pracodawca może wypowiedzieć umowę pracownikowi na zwolnieniu?

Czy pracodawca może wypowiedzieć umowę pracownikowi na zwolnieniu?

Pytanie: Mam problem z moim pracodawcą, który chce mi wypowiedzieć umowę o pracę. Aktualnie jestem od dłuższego czasu na zwolnieniu lekarskim. Odpowiedź: W okresie kiedy pracownik jest nieobecny w pracy, pracodawca nie może złożyć pracownikowi oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o pracę (terminowej i bezterminowej). Stanowi o tym wprost art. 41...

Niewydanie świadectwa pracy przez pracodawcę

Niewydanie świadectwa pracy przez pracodawcę

Pytanie: Od kilku tygodni nie jestem już pracownikiem firmy w której byłem zatrudniony od 2000r. na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Niestety nie otrzymałem do chwili obecnej od pracodawcy świadectwa pracy. Co w takiej sytuacji należy zrobić? Czy pracodawca ma jakiś termin na wydanie świadectwa pracy? Ma Pan prawo wystąpić do...

Prawo pracy: gdy pracodawca domaga się odszkodowania od pracownika

Prawo pracy: gdy pracodawca domaga się odszkodowania od pracownika

Pytanie: W dniu 10 maja 2010 r. pracodawca, Urząd W R. wystąpił do sądu z żądaniem zasądzenia do pracownika, Mariusza M. odszkodowania w wysokości wynagrodzenia pracownika za okres 3 miesięcy tj. w kwocie 9000 zł, wskazując, że w dniu 2 lutego 2010 r. pracownik bez uzasadnienia rozwiązał umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy...