Bezpłatne porady dla mieszkańców powiatu wołomińskiego

Wzór pisma – Wniosek o zgodę na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

Wzór pisma – Wniosek o zgodę na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

Wzór pisma – Wniosek o zgodę na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

 

Możesz też skopiować wzór zamieszczony poniżej:

 

 

Tłuszcz dnia 14 stycznia 2014 r.

 

 

Sąd Rejonowy

 

w Wołominie

 

Wydział Rodzinny i Nieletnich

 

ul. Prądzyńskiego 3a

 

05-200 Wołomin

 

 

 

Wnioskodawca( imię i nazwisko jednego rodzica)

 

Zam………………

 

Uczestnik postępowania(imię i nazwisko drugiego rodzica)

 

Zam……………..

 

 

Wniosek o zgodę na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

 

 

                Występując w imieniu małoletniego (imię i nazwisko) lat…….., zamieszkałego ……………, proszę o wyrażenie zgody na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem małoletniego polegającej na odrzuceniu spadku po zmarłym (imię i nazwisko) w dniu………..

 

 

UZASADNIENIE

 

 

                W dniu…………………….w…………………zmarł/a (rodzaj pokrewieństwa), (imię i nazwisko osoby zmarłej) małoletniego ………………………………..

 

                Spadkodawca pozostawił (podać wszystkie składniki majątku, również posiadane informację o długach, zobowiązaniach itp.)

 

                Dnia…… dokonałem/łam odrzucenia spadku (podać w jakiej formie, w sądzie czy u notariusza). Kolejnym w linii dziedziczenia jest moje dziecko, dlatego zwracam się o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego.

 

 

 

Podpis…………………………..

 

 

Załączniki

 

1)      Odpisy wniosku wraz z załącznikami

 

2)      Akt zgonu

 

3)      Akt urodzenia małoletniego

 

4)      Oświadczenie o odrzuceniu spadku lub postanowienie

 

Wniosek o zgodę na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego