Bezpłatne porady dla mieszkańców powiatu wołomińskiego

Wzór pisma – Wniosek o stwierdzenie prawomocności wyroku

Wzór pisma – Wniosek o stwierdzenie prawomocności wyroku

Wzór pisma – Wniosek o stwierdzenie prawomocności wyroku   Pobierz w formacie .doc – Wzór pisma - Wniosek o stwierdzenie prawomocności wyroku (5005)   Możesz też skopiować wzór zamieszczony poniżej:   Warszawa, dnia 15 marca 2014 r.     Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego W Warszawie, Wydział...

Wygaśnięcie pełnomocnictwa procesowego

Wygaśnięcie pełnomocnictwa procesowego

Jan K. powierzył prowadzenie swojej sprawy o zapłatę adwokatowi. Po trzeciej rozprawie sądowej zmienił zdanie i uznał, że nie chce już korzystać z profesjonalnego pełnomocnika. Co w takiej sytuacji powinien zrobić? W powyższym przypadku konieczne będzie złożenie stosownego wypowiedzenia, ponieważ takie pełnomocnictwo z woli strony wygasa na...

Wzór pisma – Pozew o wydanie rzeczy

Wzór pisma – Pozew o wydanie rzeczy

Wzór pisma – Pozew o wydanie rzeczy   Pobierz w formacie .doc – Pozew o wydanie rzeczy (8344) Możesz też skopiować wzór zamieszczony poniżej:   Wołomin, dnia 15 maja 2014 r.     SĄD REJONOWY I wydział cywilny …………………….. ……………………..   Powód: Jan...

Wzór pisma – Pełnomocnictwo do reprezentowania w sprawie

Wzór pisma – Pełnomocnictwo do reprezentowania w sprawie

Wzór pisma – Pełnomocnictwo do reprezentowania w sprawie   Pobierz w formacie .doc – Pełnomocnictwo do reprezentowania w sprawie (61097) Możesz też skopiować wzór zamieszczony poniżej:   Tłuszcz, dnia ……………………… Sąd Rejonowy w Wołominie Wydział……….. Ul. Prądzyńskiego 3a 05-200...

Wzór pisma – Pozew o separację

Wzór pisma – Pozew o separację

Wzór pisma – Pozew o separację   Pobierz w formacie .doc – Pozew o separację (1786) Możesz też skopiować wzór zamieszczony poniżej:     Tłuszcz dnia 26 marca 2014 r. Sąd Okręgowy Warszawa Praga III Wydział Cywilny Al. Solidarności 127 00-898 Warszawa Powódka: Krystyna Globisz Zam. Tłuszcz Ul. Tłuszczańska...

Wzór pisma – Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności

Wzór pisma – Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności

Wzór pisma – Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności Pobierz w formacie .doc – Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności (31790) Możesz też skopiować wzór zamieszczony poniżej:   ………., dn……… Do Sądu Rejonowego ……………………………………. Wierzyciel: Jan Kowalski, zam....