Bezpłatne porady dla mieszkańców powiatu wołomińskiego

Wzór pisma – Wniosek o stwierdzenie prawomocności wyroku

Wzór pisma – Wniosek o stwierdzenie prawomocności wyroku

Wzór pisma – Wniosek o stwierdzenie prawomocności wyroku

 

Możesz też skopiować wzór zamieszczony poniżej:

 

Warszawa, dnia 15 marca 2014 r.

 

  Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

W Warszawie, Wydział …

……………………………………..

……………………………………..

 

Skarżący: Damian Nowak

………………………………………..

………………………………………..

Organ: Minister Skarbu Państwa

………………………………………..

………………………………………..

Sygn. akt………………………

 

WNIOSEK

skarżącego o stwierdzenie prawomocności wyroku

 

Na podstawie art. 169 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1270 z późn. zm.) wnoszę o stwierdzenie prawomocności wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 stycznia 2014r. Sygn. akt……………….. .

 

 

Uzasadnienie

 

Wyrokiem z dnia 10 stycznia 2014r. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił zaskarżoną decyzję i zasądził na rzecz skarżącego koszty postępowania. W sekretariacie Wydziału … uzyskałem informację, że organ nie zaskarżył wyroku.

Z tych względów wnoszę jak we wstępie.

 

Damian Nowak (podpis)