Bezpłatne porady dla mieszkańców powiatu wołomińskiego

Prawo mieszkaniowe – dziedziczenie mieszkania komunalnego

Prawo mieszkaniowe – dziedziczenie mieszkania komunalnego

PYTANIE: Niedawno zmarł mój mąż, który był najemcą mieszkania komunalnego. Czy ja jako żona dziedziczę to mieszkanie? Nie. Mieszkanie komunalne nie jest własnością najemcy wobec  tego nie podlega ogólnym zasadom dziedziczenia ze względu na treść art. 691 § 1 kc, stanowiący wyjątek od reguły i statuujący, że prawo najmu lokalu...

Prawo spadkowe: Stwierdzenie nabycia spadku u notariusza

Prawo spadkowe: Stwierdzenie nabycia spadku u notariusza

Spadek otwiera się z chwilą śmieci spadkodawcy (art. 924 kc).  Spadkobiercy nabywają spadek po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedzieli się o tytule swego powołania (czyli najczęściej po upływie 6 miesięcy od śmierci spadkodawcy), chyba że złożą wcześniej oświadczenie o przyjęciu spadku. Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym...

PRAWO SPADKOWE: Kto dziedziczy po zmarłym, który miał żonę – a nie miał dzieci?

PRAWO SPADKOWE: Kto dziedziczy po zmarłym, który miał żonę – a nie miał dzieci?

Paweł Z. zmarł 20 sierpnia  2009r. W chwili śmierci był żonaty, ale nie miał dzieci, miał za to dwóch braci.  Rodzice Pawła Z. zginęli w wypadku w 2007r. Nikomu z najbliżej rodziny zmarłego nie było wiadome, czy Paweł Z. sporządził testament. Wdowa po zmarłym kilka miesięcy po śmierci męża wystąpiła do sądu o stwierdzenie nabycia spadku...

Zrzeczenie się dziedziczenia

Zrzeczenie się dziedziczenia

Pytanie: Mój ojciec nie mieszka ze mną i matką od kilku lat. Kontakt z nim mam sporadyczny, wiem jednak, że ma mnóstwo długów zaciągniętych w kilku bankach. Nie chcę dziedziczyć po nim jakiegokolwiek majątku, ponieważ  obawiam się, że wysokość długów przewyższy wartość spadku. Co mogę w tej sytuacji zrobić? Czy mogę jeszcze przed...