Bezpłatne porady dla mieszkańców powiatu wołomińskiego

Rodzice na urlopie

Rodzice na urlopie

Ustawa z 28 maja 2013 roku o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2013.675) wprowadziła nowe przepisy, dzięki którym rodzice będą mogli zostać z małymi dziećmi w domu nawet przez rok. Nowa ustawa obowiązuje od 17 czerwca 2013 roku. Co się zmieniło?   Urlop macierzyński   Długość podstawowego urlopu...

Urlopowe prawa

Urlopowe prawa

Adam K. jest zatrudniony jako kierowca w firmie transportowej od 1 stycznia 2010 r. Od początku zatrudnienia Adam K. wykorzystał jedynie 10 dni urlopu wypoczynkowego (w październiku 2010 r., gdy przeprowadzał mały remont mieszkania). Pracodawca nie chce udzielać Adamowi K. urlopu latem, tłumacząc to tym, że w wakacje firma ma dużo zleceń, a on musi...

Jak starać się o rentę

Jak starać się o rentę

Pani Anna zamierza wystąpić do ZUS o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Jakie musi spełnić warunki i jakie dokumenty dostarczyć? Czy od decyzji ZUS można się odwołać?   Przy staraniach o przyznanie renty należy przedstawić ZUS zaświadczenia o stanie zdrowia wydane przez lekarzy prowadzących leczenie oraz stosowne dokumenty potwierdzające...

Młoda mama wraca do pracy

Młoda mama wraca do pracy

Marcie K. kończy się urlop macierzyński. Kobieta chciałaby nadal opiekować się dzieckiem osobiście, ale jej sytuacja finansowa jest dość trudna i Marta K. powinna podjąć pracę. Obawia się przy tym, że pracodawca z uwagi na jej kilkumiesięczną nieobecność (łączenie ze zwolnieniem lekarskim w czasie ciąży nie było to 8 miesięcy) może...

Co wolno na zwolnieniu

Co wolno na zwolnieniu

Kamil Z. zatrudniony jest w dużej firmie budowlanej. Do jego obowiązków należą m.in. kontakty z klientami oraz wyjazdy służbowe. Z powodu grypy nie może stawić się w pracy, lekarz wystawił mu L4. Czy na zwolnieniu lekarskim może, będąc w domu, wykonywać prace zlecone przez pracodawcę lub wyjechać za granicę?   Zwolnienie lekarskie jest...

Za co pracownik odpowiada materialnie

Za co pracownik odpowiada materialnie

Katarzyna B. jest zatrudniona na stanowisku sprzedawcy w sklepie spożywczym. Umowa o pracę zawiera postanowienie, że w razie wyrządzenia pracodawcy szkody pracownica zobowiązuje się do jej naprawienia w całości. Umowa zawiera też postanowienie, w którym Katarzyna B. wyraża zgodę na potrącenie równowartości stwierdzonej przez pracodawcę szkody z...