Bezpłatne porady dla mieszkańców powiatu wołomińskiego

Wzór pisma – wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Wzór pisma – wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

WZÓR – PRZYKŁADOWY WNIOSEK O STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU   Pobierz w formacie .doc – Wzór - wniosek o stwierdzenie nabycia spadku (54735)     Przykładowy wniosek o stwierdzenie nabycia spadku Miejscowość…, data… Sąd Rejonowy w … (adres)   Wnioskodawca: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnicy: imiona, nazwiska,...

Wzór pisma – Oświadczenie o odrzuceniu spadku

Wzór pisma – Oświadczenie o odrzuceniu spadku

WZÓR – PRZYKŁADOWE OŚWIADCZENIE O ODRZUCENIU SPADKU Pobierz w formacie .doc – Wzór - oświadczenie o odrzucenie spadku (37345)   PRZYKŁADOWE OŚWIADCZENIE O ODRZUCENIU SPADKU Tłuszcz, dn. 1 stycznia 2012 roku   Sąd Rejonowy w Wołominie Wydział Cywilny Ul. Prądzyńskiego 3a 05-200 Wołomin Składający oświadczenie: Jan...

Sprawy spadkowe: postępowania działowe

Sprawy spadkowe: postępowania działowe

Pytanie: Janina S. w 2008 r. zaciągnęła w banku kredyt w kwocie 2000 zł ., który przekazała córce Annie K., na zakup opału na zimę. Janina S. spłaciła 4 raty kredytu (z 18), po czym w lutym 2009 r. zmarła. W maju 2011 r. Krzysztof S. otrzymał od Kancelarii Prawnej wezwanie do zapłaty kredytu zaciągniętego przez Janinę S. Łączna kwota...

Sprawy spadkowe: Dług w spadku

Sprawy spadkowe: Dług w spadku

Janina S. w 2008 r. zaciągnęła w banku kredyt w kwocie 2000 zł, który przekazała córce Annie K. na zakup opału na zimę. Janina S. spłaciła 4 raty kredytu (z należnych 18), a w lutym 2009 r. zmarła. W maju 2011 r. Krzysztof S. otrzymał od kancelarii prawnej wezwanie do zapłaty kredytu zaciągniętego przez Janinę S. Łączna kwota zobowiązania...

Prawo spadkowe: Stwierdzenie nabycia spadku u notariusza

Prawo spadkowe: Stwierdzenie nabycia spadku u notariusza

Spadek otwiera się z chwilą śmieci spadkodawcy (art. 924 kc).  Spadkobiercy nabywają spadek po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedzieli się o tytule swego powołania (czyli najczęściej po upływie 6 miesięcy od śmierci spadkodawcy), chyba że złożą wcześniej oświadczenie o przyjęciu spadku. Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym...