Bezpłatne porady dla mieszkańców powiatu wołomińskiego

Wzór pisma – wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Wzór pisma – wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

WZÓR – PRZYKŁADOWY WNIOSEK O STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU   Pobierz w formacie .doc – Wzór - wniosek o stwierdzenie nabycia spadku (54717)     Przykładowy wniosek o stwierdzenie nabycia spadku Miejscowość…, data… Sąd Rejonowy w … (adres)   Wnioskodawca: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnicy: imiona, nazwiska,...

Prawo spadkowe – opłaty stałe

Prawo spadkowe – opłaty stałe

Pytanie: Ile wynosi opłata stała od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku i o dział spadku? Od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku wnosi się opłatę stałą w wysokości 50 zł ( art. 49 ust.1 pkt. 1 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych), zaś od wniosku o dział spadku w kwocie 500 zł, jeżeli zawiera zgodny projekt działu spadku – 300...

Sprawy spadkowe: postępowania działowe

Sprawy spadkowe: postępowania działowe

Pytanie: Janina S. w 2008 r. zaciągnęła w banku kredyt w kwocie 2000 zł ., który przekazała córce Annie K., na zakup opału na zimę. Janina S. spłaciła 4 raty kredytu (z 18), po czym w lutym 2009 r. zmarła. W maju 2011 r. Krzysztof S. otrzymał od Kancelarii Prawnej wezwanie do zapłaty kredytu zaciągniętego przez Janinę S. Łączna kwota...

Prawo spadkowe: Stwierdzenie nabycia spadku u notariusza

Prawo spadkowe: Stwierdzenie nabycia spadku u notariusza

Spadek otwiera się z chwilą śmieci spadkodawcy (art. 924 kc).  Spadkobiercy nabywają spadek po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedzieli się o tytule swego powołania (czyli najczęściej po upływie 6 miesięcy od śmierci spadkodawcy), chyba że złożą wcześniej oświadczenie o przyjęciu spadku. Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym...