Bezpłatne porady dla mieszkańców powiatu wołomińskiego

Rodzice na urlopie

Rodzice na urlopie

Ustawa z 28 maja 2013 roku o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2013.675) wprowadziła nowe przepisy, dzięki którym rodzice będą mogli zostać z małymi dziećmi w domu nawet przez rok. Nowa ustawa obowiązuje od 17 czerwca 2013 roku. Co się zmieniło?   Urlop macierzyński   Długość podstawowego urlopu...

Prawo pracy: gdy pracodawca domaga się odszkodowania od pracownika

Prawo pracy: gdy pracodawca domaga się odszkodowania od pracownika

Pytanie: W dniu 10 maja 2010 r. pracodawca, Urząd W R. wystąpił do sądu z żądaniem zasądzenia do pracownika, Mariusza M. odszkodowania w wysokości wynagrodzenia pracownika za okres 3 miesięcy tj. w kwocie 9000 zł, wskazując, że w dniu 2 lutego 2010 r. pracownik bez uzasadnienia rozwiązał umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy...

Prawo pracy: Tata na urlopie wychowawczym

10 maja 2010 r. pracodawca, Urząd w R., wystąpił do sądu z żądaniem zasądzenia od pracownika Mariusza M. odszkodowania w wysokości jego trzymiesięcznego wynagrodzenia, tj. kwoty 9000 zł, wskazując, że 2 lutego 2010 r. pracownik bez uzasadnienia rozwiązał umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracodawcy, powołując się na...