Bezpłatne porady dla mieszkańców powiatu wołomińskiego

Wzór pisma – Oświadczenie o działaniu w sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego

Wzór pisma – Oświadczenie o działaniu w sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego

Wzór pisma – Oświadczenie o działaniu w sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego   Pobierz w formacie .doc – Oświadczenie o działaniu w sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego (14104)     Możesz też skopiować wzór zamieszczony poniżej:   Jan...

Wzór pisma – Wniosek o uchylenie tymczasowego aresztowania

Wzór pisma – Wniosek o uchylenie tymczasowego aresztowania

Wzór pisma – Wniosek o uchylenie tymczasowego aresztowania   Pobierz w formacie .doc – Wniosek o uchylenie tymczasowego aresztowania (2567)     Możesz też skopiować wzór zamieszczony poniżej:   Warszawa-Białołęka, dnia 29 stycznia 2013 r. Oskarżony Sławomir Nowakowski s. Jana   Areszt Śledczy Warszawa –...

Pod nadzorem – o systemie dozoru elektronicznego

Pod nadzorem – o systemie dozoru elektronicznego

System dozoru elektronicznego (w skrócie SDE) jest jednym ze sposobów wykonywania kary pozbawienia wolności. Polega on na kontrolowaniu zachowania osoby skazanej na karę pozbawienia wolności (bez warunkowego zawieszenia) przy użyciu aparatury monitorującej, dzięki czemu osoba odbywająca karę w tym systemie przebywa przez cały czas poza zakładem...

Za kratki nie tylko za przestępstwo

Za kratki nie tylko za przestępstwo

Nie wszyscy z nas wiedzą, że do więzienia można trafić nie tylko w razie skazania przez sąd za popełnione przestępstwo. Czasami wystarczy błahe, wydawałoby się, przewinienie, takie jak niezapłacenie grzywny czy mandatu, by trafić za kratki. Jan został w sprawie karnej skazany przez sąd na karę grzywny. Czy w przypadku gdy komornik nie będzie...

Wcześniejsze zatarcie skazania

Wcześniejsze zatarcie skazania

Czy możliwe jest wcześniejsze zatarcie skazania? Dariusz F. został skazany za popełnienie czynu z art. 159 kk (tj. pobicie z użyciem niebezpiecznego narzędzia) na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 4 lat próby. Oddano go pod dozór kuratora, orzeczono względem niego środek karny w postaci...

Zwolnienie od zastępczej kary pozbawienia wolności

Zwolnienie od zastępczej kary pozbawienia wolności

Pytanie: Kilka miesięcy temu sąd zasądził wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności za to, że nie uiściłem należnej grzywny. Wezwany na rozprawę odmówiłem zgody na podjęcie prac społecznie użytecznych ale teraz sądzę, że byłoby to lepsze rozwiązanie. Zacząłem pracę i jestem w stanie zapłacić grzywnę, ale nie wiem czy ma to już...