Bezpłatne porady dla mieszkańców powiatu wołomińskiego

Sprawy spadkowe: Dług w spadku

Sprawy spadkowe: Dług w spadku

Janina S. w 2008 r. zaciągnęła w banku kredyt w kwocie 2000 zł, który przekazała córce Annie K. na zakup opału na zimę. Janina S. spłaciła 4 raty kredytu (z należnych 18), a w lutym 2009 r. zmarła. W maju 2011 r. Krzysztof S. otrzymał od kancelarii prawnej wezwanie do zapłaty kredytu zaciągniętego przez Janinę S. Łączna kwota zobowiązania...

Nowość w testamentach – zapis windykacyjny

Nowość w testamentach – zapis windykacyjny

23 października 2011 roku weszła w życie zmiana Kodeksu cywilnego wprowadzająca do prawa spadkowego instytucję zapisu windykacyjnego. Ma ona ułatwić rozporządzanie majątkiem. Dotychczasowe i nadal obowiązujące prawo pozwala za pomocą testamentu przekazać majątek, ale tylko w częściach ułamkowych. Spadkodawca powołuje do dziedziczenia całości...

Zrzeczenie się dziedziczenia

Zrzeczenie się dziedziczenia

Pytanie: Mój ojciec nie mieszka ze mną i matką od kilku lat. Kontakt z nim mam sporadyczny, wiem jednak, że ma mnóstwo długów zaciągniętych w kilku bankach. Nie chcę dziedziczyć po nim jakiegokolwiek majątku, ponieważ  obawiam się, że wysokość długów przewyższy wartość spadku. Co mogę w tej sytuacji zrobić? Czy mogę jeszcze przed...