Bezpłatne porady dla mieszkańców powiatu wołomińskiego

Droga konieczna – nie taka prosta

Droga konieczna – nie taka prosta

Pytanie: W 1980 roku otrzymałem od moich rodziców nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną na terenie powiatu wołomińskiego. W tym samym roku uzyskałem pozwolenie na budowę budynku jednorodzinnego i wybudowałem dom, w którym zamieszkałem z rodziną. Moja nieruchomość nie ma dostępu do drogi publicznej, więc przez ponad trzydzieści lat...

Dług w spadku

Dług w spadku

Pytanie: Janina S. w 2008 r. zaciągnęła w banku kredyt w kwocie 2000 zł ., który przekazała córce Annie K., na zakup opału na zimę. Janina S. spłaciła 4 raty kredytu (z należnych 18), a w lutym 2009 r. zmarła. W maju 2011 r. Krzysztof S. otrzymał od Kancelarii Prawnej wezwanie do zapłaty kredytu zaciągniętego przez Janinę S. Łączna kwota...

Kto zapłaci za ogrodzenie?

Kto zapłaci za ogrodzenie?

Sąsiad chce ogrodzić działkę, która graniczy z moją. Domaga się, abym zapłacił za połowę tej inwestycji. Nie chcę zapłacić ponieważ mnie na to nie stać. Czy muszę dołożyć się do tej inwestycji? Odpowiedź: Przepisy prawa nie regulują kwestii związanych z finansowaniem budowy ogrodzenia. Treść art. 154 § 1 Kodeksu cywilnego pozwala...