Bezpłatne porady dla mieszkańców powiatu wołomińskiego

Wzór pisma – Pozew o wydanie rzeczy

Wzór pisma – Pozew o wydanie rzeczy

Wzór pisma – Pozew o wydanie rzeczy   Pobierz w formacie .doc – Pozew o wydanie rzeczy (8416) Możesz też skopiować wzór zamieszczony poniżej:   Wołomin, dnia 15 maja 2014 r.     SĄD REJONOWY I wydział cywilny …………………….. ……………………..   Powód: Jan...

Wzór pisma – Umowa dzierżawy nieruchomości

Wzór pisma – Umowa dzierżawy nieruchomości

Wzór pisma – Umowa dzierżawy nieruchomości   Pobierz w formacie .doc – Umowa dzierżawy nieruchomości (1485) Możesz też skopiować wzór zamieszczony poniżej:   UMOWA DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI zawarta dnia ……………………………. w...

Wzór pisma – Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności

Wzór pisma – Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności

Wzór pisma – Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności Pobierz w formacie .doc – Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności (31836) Możesz też skopiować wzór zamieszczony poniżej:   ………., dn……… Do Sądu Rejonowego ……………………………………. Wierzyciel: Jan Kowalski, zam....

Wzór pisma – Wniosek o zgodę na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

Wzór pisma – Wniosek o zgodę na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

Wzór pisma – Wniosek o zgodę na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego   Pobierz w formacie .doc – Wniosek o zgodę na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego (116292) Możesz też skopiować wzór zamieszczony poniżej:     Tłuszcz dnia 14 stycznia 2014 r.     Sąd Rejonowy   w Wołominie   Wydział...

Wzór pisma – Umowa sprzedaży

Wzór pisma – Umowa sprzedaży

Wzór pisma – Umowa sprzedaży   Pobierz w formacie .doc – Umowa sprzedaży (1182) Możesz też skopiować wzór zamieszczony poniżej:   Umowa sprzedaży   zawarta w dniu ………..2014 roku w (miejscowość) ………………….. pomiędzy: Firmą X (dokładne dane firmy wraz z NIP i KRS) reprezentowanym...

Wzór pisma – Sprzeciw od nakazu zapłaty

Wzór pisma – Sprzeciw od nakazu zapłaty

Wzór pisma – Sprzeciw od nakazu zapłaty   Pobierz w formacie .doc – Sprzeciw od nakazu zapłaty (18422) Możesz też skopiować wzór zamieszczony poniżej:   Miejscowość, dnia…………………..   Sąd Rejonowy w ………………… Wydział I Cywilny   Powód...