Bezpłatne porady dla mieszkańców powiatu wołomińskiego

Wygaśnięcie pełnomocnictwa procesowego

Wygaśnięcie pełnomocnictwa procesowego

Jan K. powierzył prowadzenie swojej sprawy o zapłatę adwokatowi. Po trzeciej rozprawie sądowej zmienił zdanie i uznał, że nie chce już korzystać z profesjonalnego pełnomocnika. Co w takiej sytuacji powinien zrobić?

W powyższym przypadku konieczne będzie złożenie stosownego wypowiedzenia, ponieważ takie pełnomocnictwo z woli strony wygasa na skutek wypowiedzenia bądź wzajemnego porozumienia mocodawcy i pełnomocnika.

Warto tutaj przypomnieć, że pełnomocnictwo procesowe wygasa także z mocy ustawy. Mianowicie następuje to na skutek:

  1. śmierci strony ( art. 96 k.p.c.) albo utraty przez stronę zdolności sądowej ( art. 119 k.p.c.)
  2. śmierci pełnomocnika lub utraty przez niego zdolności do zastępowania strony
  3. upływu czasu, na które pełnomocnictwo zostało udzielone albo po spełnieniu określonego w pełnomocnictwie celu