Bezpłatne porady dla mieszkańców powiatu wołomińskiego

Wzór pisma – Pełnomocnictwo do reprezentowania w sprawie

Wzór pisma – Pełnomocnictwo do reprezentowania w sprawie

Wzór pisma – Pełnomocnictwo do reprezentowania w sprawie

 

Możesz też skopiować wzór zamieszczony poniżej:

 

Tłuszcz, dnia ………………………

Sąd Rejonowy

w Wołominie

Wydział………..

Ul. Prądzyńskiego 3a

05-200 Wołomin

 

 

Pełnomocnictwo do reprezentowania

w sprawie

 

            Ja Stanisław Wojciechowski legitymujący się dowodem osobistym o numerze ADR 123765, nr. Pesel 48122303251 zamieszkały w Tłuszczu przy ulicy Tłuszczańskiej 1, ustanawiam mojego syna Tadeusza Wojciechowskiego legitymującego się dowodem osobistym nr. DEW 234876, nr. Pesel 66111236589 zamieszkałego w Tłuszczu przy ulicy Tłuszczańskiej 1, moim pełnomocnikiem do reprezentowania mnie w sprawie o ……………….., sygn. akt………………….

 

 

Podpis