Bezpłatne porady dla mieszkańców powiatu wołomińskiego

Wzór pisma – Pozew o separację

Wzór pisma – Pozew o separację

Wzór pisma – Pozew o separację

 

Możesz też skopiować wzór zamieszczony poniżej:

 

 

Tłuszcz dnia 26 marca 2014 r.

Sąd Okręgowy

Warszawa Praga

III Wydział Cywilny

Al. Solidarności 127

00-898 Warszawa

Powódka:

Krystyna Globisz

Zam. Tłuszcz

Ul. Tłuszczańska 1

Pozwany:

Jan Globisz

Zam. Tłuszcz

Ul. Tłuszczańska 1

 

Pozew o separację

Wnoszę o:

  1. Orzeczenie separacji małżonków Krystyny Globisz i Jana Globisza, pozostających w związku małżeńskim zawartym 12 czerwca 2000 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Tłuszczu, nr. aktu małżeństwa 126/00, bez orzekania o winie;
  2. Powierzenie obojgu rodzicom władzy rodzicielskiej nad małoletnim synem stron Andrzejem Globiszem, urodzonym 16 czerwca 2010 r.;
  3. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu według norm przepisanych.

 

Uzasadnienie

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(podpis)

 

Załączniki:

1)      odpis pozwu

2)      odpis aktu małżeństwa

3)      odpis aktu urodzenia