Bezpłatne porady dla mieszkańców powiatu wołomińskiego

Czy pracodawca może skrócić okres wypowiedzenia?

Czy pracodawca może skrócić okres wypowiedzenia?

Pytanie: Mam problem w pracy. Pracodawca ogłosił upadłość firmy.  Pracuję w firmie ponad 10 lat, mam umowę na czas nieokreślony. Obowiązuje mnie trzymiesięczny okres wypowiedzenie, a mój pracodawca stwierdził, że skraca mi okres wypowiedzenia do 1 miesiąca. Czy może tak zrobić?

Na podstawie Art. 361. § 1. Kodeksu pracy  „jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia”.  § 2. Okres, za który przysługuje odszkodowanie, wlicza się pracownikowi pozostającemu w tym okresie bez pracy do okresu zatrudnienia. Zatem pracodawca w tym wypadku może skrócić okres wypowiedzenia do 1 miesiąca.

 

  • AD