Bezpłatne porady dla mieszkańców powiatu wołomińskiego

Czy pracodawca może wypowiedzieć umowę pracownikowi na zwolnieniu?

Czy pracodawca może wypowiedzieć umowę pracownikowi na zwolnieniu?

Pytanie: Mam problem z moim pracodawcą, który chce mi wypowiedzieć umowę o pracę. Aktualnie jestem od dłuższego czasu na zwolnieniu lekarskim.

Odpowiedź: W okresie kiedy pracownik jest nieobecny w pracy, pracodawca nie może złożyć pracownikowi oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o pracę (terminowej i bezterminowej). Stanowi o tym wprost art. 41 Kodeksu pracy – „Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.”

  • AD