Bezpłatne porady dla mieszkańców powiatu wołomińskiego

Sprawy rodzinne: Wysokość alimentów z funduszu alimentacyjnego

Sprawy rodzinne: Wysokość alimentów z funduszu alimentacyjnego

Od kilku miesięcy nie mogę otrzymać alimentów od ojca mojego syna. Staram się o alimenty z funduszu alimentacyjnego. Zastanawiam się jednak nad tym, czy fundusz alimentacyjny może wypłacić mi zaległe alimenty i w jakiej wysokości?

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł ( art. 10 ust. 1 ustawy). Ponadto w art. 18 ust. 1 wskazuje się, że prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.  Nie ma zatem możliwości wypłaty alimentów zaległych, a kwota jaką Pani otrzyma nie będzie wyższa niż 500 zł, nawet jeżeli zasądzone alimenty wynosiły 650 zł.

  • oprac. EŁ