Bezpłatne porady dla mieszkańców powiatu wołomińskiego

Odszkodowanie za szkodę wyrządzoną przez zarządcę drogi

Odszkodowanie za szkodę wyrządzoną przez zarządcę drogi

Pytanie: W piątek 31 sierpnia 2012 roku około godziny 18 wracałem wraz ze współpracownikiem z Warszawy do Jasienicy samochodem osobowym marki Skoda Fabia z 2010 roku. Jechaliśmy z prędkością około 45 km/h, dozwoloną w terenie zabudowanym. Był deszczowy dzień,  natężenie ruchu niewielkie. Mój samochód był w idealnym stanie, co potwierdzał...

Komornik nie może zabrać wszystkiego

Komornik nie może zabrać wszystkiego

Wiele zadłużonych osób, przeciwko którym komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne, nie zdaje sobie sprawy, że chroni je prawo ograniczające egzekucję. W ustawie z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296, ze zm.) ustawodawca wprowadził katalog przedmiotowy ograniczeń egzekucji w przypadku egzekucji...

BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej

BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej

Kiedy składamy wniosek o przyznanie kredytu w banku lub w instytucjach do tego upoważnionych, poddawani jesteśmy różnorakiej weryfikacji. Bank, zgodnie z wewnętrznymi procedurami, sprawdza nasze dochody, bierze pod uwagę stabilizację zatrudnienia, stan rodzinny i inne istotne przy udzielaniu kredytu informacje. Wysyła również tzw. „zapytanie do...

Co mi zrobisz gdy nie płacę – gdy przestajemy spłacać kredyty

Co mi zrobisz gdy nie płacę – gdy przestajemy spłacać kredyty

Masz kilka kredytów, które nagle przestajesz spłacać. Powody mogą być różne: utrata pracy, choroba, a najczęściej przeszacowanie swoich możliwości. Pracownicy banku zwykle już po miesiącu próbują skontaktować się z tobą w celu wyjaśnienia przyczyn opóźnień w spłacie kredytu. Gdy zaczynają ustawicznie dzwonić i wysyłać pisma...

Łatwiej stracić prawo jazdy – nowe kary za wykroczenia drogowe

Łatwiej stracić prawo jazdy – nowe kary za wykroczenia drogowe

9 czerwca 2012 weszły w życie nowe, surowsze kary za niektóre wykroczenia drogowe (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego). Zwiększono liczbę punktów karnych za wykroczenia szczególnie zagrażające bezpieczeństwu na drogach. Kierowcy będą na...

Okres zasiedzenia

Okres zasiedzenia

Pytanie: Od kilkunastu lat użytkuję ziemię rolną, której nie jestem właścicielem. Taki stan rzeczy utrzymuje się od około 35 lat, ponieważ w ten sam sposób korzystali z nieruchomości  moi rodzice, którzy też nie byli właścicielami. Po upływie około 20 lat nieprzerwanego posiadania przedmiotowej nieruchomości, rodzice przekazali mi posiadanie...