Bezpłatne porady dla mieszkańców powiatu wołomińskiego

Okres zasiedzenia

Okres zasiedzenia

Pytanie: Od kilkunastu lat użytkuję ziemię rolną, której nie jestem właścicielem. Taki stan rzeczy utrzymuje się od około 35 lat, ponieważ w ten sam sposób korzystali z nieruchomości  moi rodzice, którzy też nie byli właścicielami. Po upływie około 20 lat nieprzerwanego posiadania przedmiotowej nieruchomości, rodzice przekazali mi posiadanie tejże nieruchomości. Słyszałem, że do zasiedzenia niezbędny jest upływ 30 lat. Czy okres ten liczy się od chwili rozpoczęcia mojego użytkowania, czy do zasiedzenia mogę doliczyć okres posiadania poprzednich posiadaczy samoistnych tej nieruchomości, tj. moich rodziców?

Posiadacz nieruchomości, który nie jest jej właścicielem ma prawo stać się nim po upływie określonego przepisami Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm. ) okresu nieprzerwanego posiadania samoistnego tj. 20 lub 30 lat. Zaliczenie czasu posiadania poprzednika do okresu zasiedzenia jest  jak najbardziej dopuszczalne.

W tym przypadku zastosowanie będzie miał art. 176 § 1 kc „Jeżeli podczas biegu zasiedzenia  nastąpiło przeniesienie posiadania, obecny posiadacz może doliczyć do czasu, przez który sam posiada, czas posiadania swego poprzednika. Jeżeli jednak poprzedni posiadacz uzyskał posiadanie nieruchomości w złej wierze, czas jego posiadania może być doliczony tylko wtedy, gdy łącznie z czasem posiadania obecnego posiadacza wynosi przynajmniej lat trzydzieści.”

Wobec tego można dołączyć okres korzystania z ziemi rolnej przez rodziców. Potwierdza to ponadto  art. 176 § 2 kc, który wskazuje, że wyżej wymieniony przepis należy stosować odpowiednio do posiadacza będącego spadkobiercą poprzedniego posiadacza.

  • Oprac. E.Ł.

Stan prawny na dzień 5 kwietnia 2012 roku