Bezpłatne porady dla mieszkańców powiatu wołomińskiego

Wzór pisma – wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Wzór pisma – wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

WZÓR – PRZYKŁADOWY WNIOSEK O STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU

 

 

 

Przykładowy wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Miejscowość…, data…

Sąd Rejonowy w … (adres)

 

Wnioskodawca: imię, nazwisko, dokładny adres

Uczestnicy: imiona, nazwiska, adresy spadkobierców

 

 

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po ……………………………….

 

 

 Wnoszę o stwierdzenie nabycia spadku po……………………., zmarłym w dniu …………………………………………, ostatnio zamieszkałym w ……………………………………………..

Jako spadkobierców ustawowych zmarły pozostawił (imiona, nazwiska, stopień pokrewieństwa)

Spadkodawca nie sporządził testamentu.

 

 

Własnoręczny podpis wnioskodawcy

 

 

Załączniki

1)      Odpis aktu zgonu

2)      Odpisy skrócone aktów urodzenia spadkobierców

3)      W przypadku kobiet  zamężnych akty małżeństwa