Bezpłatne porady dla mieszkańców powiatu wołomińskiego

Wzór pisma – Oświadczenie o odrzuceniu spadku

Wzór pisma – Oświadczenie o odrzuceniu spadku

WZÓR – PRZYKŁADOWE OŚWIADCZENIE O ODRZUCENIU SPADKU


 

PRZYKŁADOWE OŚWIADCZENIE O ODRZUCENIU SPADKU

Tłuszcz, dn. 1 stycznia 2012 roku

 

Sąd Rejonowy w Wołominie

Wydział Cywilny

Ul. Prądzyńskiego 3a

05-200 Wołomin

Składający oświadczenie:

Jan Kowalski

Ul. Tłuszczańska 1

05-240 Tłuszcz

 

OŚWIADCZENIE O ODRZUCENIU SPADKU

Oświadczam, że spadek przypadający mi na podstawie ustawy po zmarłej w dniu 10 maja 2011 roku w Tłuszczu  Janinie Kowalskiej ostatnio zamieszkałej w Tłuszczu przy ulicy Tłuszczańskiej 1 odrzucam w całości.

Dowód: akt zgonu

Do kręgu spadkobierców ustawowych poza składającym oświadczenie należą:

 

  1. Syn spadkodawczyni:  Paweł Kowalski zam. ul. Tłuszczańska 1 05-240 Tłuszcz
  2. Córka spadkodawczyni: Jolanta Kowalska zam. ul. Tłuszczańska 1 05-240 Tłuszcz

 

Jednocześnie oświadczam, iż

– posiadam dzieci, które będą dziedziczyć w moje miejsce:

1. Mariola Kowalska zam. ul. Tłuszczańska 1 05-240 Tłuszcz

(lub – niepotrzebne usunąć) – nie posiadam dzieci, które miałyby dziedziczyć w moje miejsce.

 

Według mojej wiedzy spadkodawczyni nie zostawiła testamentu.

 

Jan Kowalski

Załączniki:

  1. Odpis skrócony aktu zgonu Janiny Kowalskiej
  2. Cztery odpisy pisma z załącznikami