Bezpłatne porady dla mieszkańców powiatu wołomińskiego

Kto zapłaci za ogrodzenie?

Kto zapłaci za ogrodzenie?

Sąsiad chce ogrodzić działkę, która graniczy z moją. Domaga się, abym zapłacił za połowę tej inwestycji. Nie chcę zapłacić ponieważ mnie na to nie stać. Czy muszę dołożyć się do tej inwestycji?

Odpowiedź: Przepisy prawa nie regulują kwestii związanych z finansowaniem budowy ogrodzenia.

Treść art. 154 § 1 Kodeksu cywilnego pozwala domniemywać, że mury, płoty, miedze, rowy i inne podobne urządzenia znajdujące się na granicy gruntów sąsiadujących służą do wspólnego użytku sąsiadów. Natomiast zgodnie z art. 154 § 2 korzystający z wymienionych obiektów są obowiązani ponosić wspólnie koszty ich utrzymania. Obowiązek ten nie obejmuje jednak kosztów wybudowania nowego urządzenia, czyli między innymi płotu (takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w uchwale z 24 stycznia 2002 r. sygn. III CZP 75/01, OSNC 2002/10/121).

Oznacza to, że nie ma podstaw prawnych do obciążania sąsiada kosztami budowy ogrodzenia, jeśli nie jest on zainteresowany jego powstaniem. Ogrodzenie ma zapobiegać naruszaniu prywatnej własności, dlatego  też koszt  budowy obciąża tego, czyja własność ma być przez nie chroniona.

Jeśli  więc właściciel nieruchomości, któremu zależy na wykonaniu ogrodzenia, nie dojdzie do porozumienia z sąsiadem, sam będzie musiał sfinansować inwestycję. Dopiero po wybudowaniu ogrodzenia można będzie domagać się od sąsiada współfinansowania napraw i remontów. Problem pojawi się ponownie, gdy stare ogrodzenie ulegnie całkowitemu zniszczeniu. Wtedy nie będzie można już mówić o remoncie, lecz znowu o budowie nowego ogrodzenia, którego koszty ponosi właściciel zainteresowany budową.

oprac. AD