Bezpłatne porady dla mieszkańców powiatu wołomińskiego

Wzór pisma – Wniosek o uchylenie tymczasowego aresztowania

Wzór pisma – Wniosek o uchylenie tymczasowego aresztowania

Wzór pisma – Wniosek o uchylenie tymczasowego aresztowania

 

 

 

Możesz też skopiować wzór zamieszczony poniżej:

 

Warszawa-Białołęka, dnia 29 stycznia 2013 r.

Oskarżony

Sławomir Nowakowski s. Jana

 

Areszt Śledczy

Warszawa – Białołęka

Ul. Ciupagi 1

03-016 Warszawa

 

Syg. akt K 654/98

Do Sądu Rejonowego

W Wołominie

II Wydział Karny

Ul. Prądzyńskiego 3a

05-200 Wołomin

Wniosek o uchylenie tymczasowego aresztowania

                Wnoszę na podstawie artykułu 254 k.p.k., aby Sąd Rejonowy w Wołominie uchylił tymczasowe aresztowanie zastosowane w stosunku do mnie postanowieniem Sądu Rejonowego w Wołominie z dnia 17 czerwca 2012 r., a następnie przedłużanego postanowieniami tego Sądu.

Uzasadnienie

                W dniu 20 stycznia 2013 r. do Sądu Rejonowego w Wołominie wpłynął akt oskarżenia przeciwko mojej osobie o przestępstwo określone w artykule 248 § 1 k.k. W sprawie tej zostałem tymczasowo aresztowany postanowieniem Sądu Rejonowego w Wołominie z dnia 17 czerwca 2012 r., a stosowanie tego środka zostało przedłużane postanowieniami tego Sądu z dnia 13 września 2012 r. oraz z dnia 13 grudnia 2012 r.

Podstawą stosowania tego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania był art. 249 § 1 oraz art. 258 § 1 pkt 2 k.p.k. w związku z obawą, że będę nakłaniał świadków do fałszywych zeznań.

Obecnie w związku z wniesieniem do Sądu aktu oskarżenia, sytuacja procesowa uległa zmianie. Wszystkie dowody w sprawie zostały przeprowadzone, w związku, z czym nie jest już uzasadniona obawa, iż będę nakłaniał świadków do fałszywych zeznań.

W tej sytuacji Sąd Rejonowy powinien, stosownie do art. 253 k.p.k., uchylić tymczasowe aresztowanie w stosunku do mojej osoby i umożliwić mi odpowiadanie z wolnej stopy. Ze swej strony zapewniam, że będę stawiał się na każde wezwanie Sądu i nie będę utrudniał postępowania w jakikolwiek sposób.

 

Sławomir Nowakowski