Bezpłatne porady dla mieszkańców powiatu wołomińskiego

Wzór pisma – Oświadczenie o przyjęciu spadku

Wzór pisma – Oświadczenie o przyjęciu spadku

Wzór pisma – Oświadczenie o przyjęciu spadku

 

 

 

Możesz też skopiować wzór zamieszczony poniżej:

 

                                                                       Miejscowość, data……………………

 

 

 

 

Sąd Rejonowy

………………………………..

………………………………..

 

 

 

 

Wnioskodawca: ……………………

 

 

Oświadczenie o przyjęciu spadku

 

 

Oświadczam, że spadek po zmarłym/ej dnia ……………… w …………………., ……………………………………….. ostatnio stale zamieszkałym/ej w ……………                 ul. ………………………………..……….. przyjmuję wprost ( lub z dobrodziejstwem inwentarza).

 

Poza wnioskodawcą do kręgu spadkobierców ustawowych należą:

…………………………………………, zam. ………………………………………………………………,

………………………….…………….., zam. ………………………………………………………… .

 

Według informacji uzyskanych przez wnioskodawcę zmarły/ła nie pozostawił/a testamentu.

 

……………………………………….

podpis wnioskodawcy