Bezpłatne porady dla mieszkańców powiatu wołomińskiego

Wzór pisma – Wniosek o usprawiedliwienie niestawiennictwa w sądzie

Wzór pisma – Wniosek o usprawiedliwienie niestawiennictwa w sądzie

Wzór pisma – Wniosek o usprawiedliwienie niestawiennictwa w sądzie

 

 

 

Możesz też skopiować wzór zamieszczony poniżej:

 

Tłuszcz dn. 15 lutego 2014 r.

Jan Nowak

Ul. Tłuszczańska 1

05-240 Tłuszcz

Sąd Rejonowy

w Wołominie

II Wydział Karny

Ul. Prądzyńskiego 3a

05-200 Wołomin

 

Sygn. Akt II K 365/11

 

WNIOSEK O USPRAWIEDLIWIENIE NIESTAWIENNICTWA

I UCHYLENIE KARY PIENIĘŻNEJ

 

                Na podstawie art. 286 kpk wnoszę o usprawiedliwienie mojego niestawiennictwa w charakterze świadka, na rozprawie wyznaczonej na dzień 15 lutego 2014 r. o godzinie 12.00 przeciwko Andrzejowi Jankowskiemu, oskarżonemu o czyn z art. 281 kk i uchylenie nałożonej na mnie w dniu 15 lutego 2014 r. kary pieniężnej w wysokości 300 zł, z uwagi na to, że moje niestawiennictwo było wynikiem przyczyn ode mnie nie zależnych.

 

UZASADNIENIE

                W dniu 12 stycznia 2014 r. otrzymałem wezwanie do stawiennictwa w dniu 15 lutego 2014 r. o godzinie 12.00 w Sądzie Rejonowym w Wołominie i złożenie zeznań w charakterze świadka w sprawie przeciwko Andrzejowi Jankowskiemu, oskarżonemu o czyn z art. 281 kk.

Powodem mojego niestawiennictwa była choroba, na co przedkładam stosowne zaświadczenie. Uważam, iż moja nieobecność w wyznaczonym przez Sąd terminie wynikła z przyczyn

ode mnie niezależnych, a zatem wnoszę o uznanie niestawiennictwa za usprawiedliwione i uchylenie nałożonej na mnie kary porządkowej

 

 

 

 

Jan Nowak

 

 

 

Załączniki

  1. Zaświadczenie lekarskie