Bezpłatne porady dla mieszkańców powiatu wołomińskiego

Wzór pisma – Pozew o ustalenie ojcostwa

Wzór pisma – Pozew o ustalenie ojcostwa

Wzór pisma – Pozew o ustalenie ojcostwa

 

 

 

Możesz też skopiować wzór zamieszczony poniżej:

 

Tłuszcz dn. 16 stycznia 2014 r.

Sąd Rejonowy w Wołominie

Wydział Rodzinny i Nieletnich

Ul. Prądzyńskiego 3a

05-200 Wołomin

 

Powód:

Paweł Zawadzki

Ul. Tłuszczańska 1

05-240 Tłuszcz

 

Reprezentowany przez matkę:

Tamarę Zawadzką

Ul. Tłuszczańska 1

05-240 Tłuszcz

 

Pozwany:

Paweł Bóbr

Ul. Tłuszczańska 2

05-240 Tłuszcz

 

POZEW O USTALENIE OJCOSTWA

W imieniu małoletniego powoda i w imieniu własnym wnoszę o:

  1. ustalenie, ze pozwany, Paweł Bóbr urodzony ………………. w Warszawie, jest ojcem Pawła Zawadzkiego urodzonego dn. ……………………..w ………………….., którego akt urodzenia został sporządzony w Urzędzie Stanu Cywilnego w ……………..nr ……………….
  2. nadanie Pawłowi Zawadzkiemu nazwiska Bóbr,
  3. orzeczenie, ze pozwanemu będzie/ nie będzie przysługiwała władza rodzicielska nad dzieckiem Pawłem Zawadzkim,
  4. zasądzenie od pozwanego na rzecz matki powoda Tamary Zawadzkiej zwrotu kosztów procesu
  5. wykonanie testu DNA na ustalenie ojcostwa

UZASADNIENIE

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

Podpis

………………………………….

 

Załączniki:

  1. odpisu aktu urodzenie małoletniego
  2. odpis wniosku wraz z załącznikami