Bezpłatne porady dla mieszkańców powiatu wołomińskiego

Wzór pisma – wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem

Wzór pisma – wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem

WZÓR – Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem


 

Przykładowy wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem

…………………….., dnia ……………….

                                  Sąd Rejonowy w ………. Wydział Rodzinny i Nieletnich

 

 

Wnioskodawca:………………….., zam………………………………….

( Imię i nazwisko)            (dokładny adres zamieszkania)

 

Uczestniczka:……………………., zam………………………………….

( Imię i nazwisko)            (dokładny adres zamieszkania)

 

Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem

 

 

Wnoszę o:

1) uregulowanie kontaktów wnioskodawcy…………………………………           z małoletnim córką/synem………………….,ur………………poprzez ustalenie, że kontakty te będą odbywały się   ……………………….   (należy podać w jakich konkretnie określonych dniach, godzinach i miejscu kontakty te będą miały miejsce, również co do kontaktów w okresie ferii, wakacji, świąt itp.)

 

2) zasądzenie od uczestniczki na rzecz wnioskodawcy kosztów postępowania.

 

 

UZASADNIENIE

 

……………………………………………………………………………………………………….

(należy wskazać z jakich przyczyn nie dochodzi do kontaktów z dzieckiem, wiek dziecka i jaki jest związek emocjonalny wnioskodawcy z dzieckiem, dokładne określić gdzie i kiedy kontakty mają się odbywać, w obecności czy też bez obecności tego rodzica, który bezpośrednio sprawuje władzę rodzicielską nad dzieckiem,  wskazać powody, dla których mają się odbywać we wskazany sposób).

 

                                                  …………………………………..

Załączniki:

1)    odpis wniosku

2)    odpis skrócony aktu urodzenia dziecka ( jeżeli dziecko pochodzi z małżeństwa)

odpis zupełny aktu urodzenia dziecka ( jeżeli dziecko jest pozamałżeńskie) ;

3)    odpis wyroku rozwodowego