Bezpłatne porady dla mieszkańców powiatu wołomińskiego

OBP: Praca! Pracownicy poszukiwani!

OBP: Praca! Pracownicy poszukiwani!

OBYWATELSKIE BIURO PORAD – INFORMACJE O PROJEKCIE

Już w lutym w Tłuszczu zacznie funkcjonować Obywatelskie Biuro Porad. Każdy mieszkaniec powiatu wołomińskiego będzie mógł się do niego zgłosić, aby otrzymać poradę w zakresie m. in. prawa rodzinnego, ubezpieczeń społecznych, świadczeń socjalnych, prawa pracy, prawa cywilnego, spraw mieszkaniowych, spadkowych, finansowych, karnych, związanych z kontaktami z administracją publiczną i innych. Porady będą udzielane bezpłatnie z zachowaniem zasad poufności, bezstronności, aktualności i rzetelności udzielanych informacji. Biuro będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9-19, w soboty w godzinach 9-14.

W biurze będą pracowali doradcy (stacjonarni), odpowiedzialni za kontakt z klientem i udzielenie porady. Doradcy stacjonarni będą doradcami „pierwszego kontaktu”. W przypadku bardziej skomplikowanych spraw w biurze porad będzie w określonych terminach dyżurował radca prawny, do którego po spotkaniu z doradcą „pierwszego kontaktu” będę kierowani klienci.

Porady będą świadczone również w terenie. Mobilne Biuro Porad będzie obsługiwał jeden doradca. Jego / jej zadaniem będzie udzielanie porad poza biurem stacjonarnym. Planujemy, że będzie on / ona dyżurował/a w miejscach użyteczności publicznej – bibliotekach, urzędach gmin, domach kultury. Poza dyżurami będzie on / ona również udzielał/a porad w domu u klientów, którzy są wykluczeni z możliwości przybycia na poradę (np. osoby niepełnosprawne, starsze, opiekujące się osobami zależnymi). W razie potrzeby razem z doradcą / doradczynią mobilną w teren będzie wybierał się radca prawny, żeby udzielić porady osobom, które nie mają możliwości osobistego przybycia do Stacjonarnego Biura lub na dyżur doradcy mobilnego w ich miejscowości.

Wszystkie udzielone porady po odpowiednim opracowaniu (aby mogły służyć innym bez możliwości rozpoznania i zidentyfikowania konkretnego przypadku) będą umieszczane w internetowej bazie danych na stronie Obywatelskiego Biura Porad.

Co jakiś czas zespół projektu będzie organizował Akcje Mobilne. Wtedy na festynie miejskim czy dożynkach będzie pojawiał się charakterystyczny namiot Obywatelskiego Biura Porad, w nim zaś będą udzielane porady. Poprzez Akcje Mobilne będziemy promować poradnictwo i wiedzę prawna wśród potencjalnych klientów. Przy namiocie będzie działał specjalny kącik dla dzieci, aby rodzice mogli spokojnie skorzystać z porady. Na festynie będziemy rozdawać baloniki i ulotki promujące naszą działalność.

Dla zespołu projektowego regularnie będą organizowane szkolenia, których tematyka będzie dostosowana do potrzeb uczestników i tematów najczęściej poruszanych przez klientów podczas poradnictwa. W tematyce szkoleń zostaną uwzględnione: standardy obsługi klienta, kwestie rzecznictwa i przeciwdziałanie wykluczeniu. Szkolenia będą integrować zespół i dostarczać mu niezbędnej wiedzy.

Założeniem realizacji projektu „Obywatelskie Biuro Porad” jest dotarcie do mieszkańców całego powiatu ze szczególnym uwzględnieniem gmin wiejskich i miejsko-wiejskich powiatu wołomińskiego. Chcemy wyjść z poradnictwem do mieszkańców, którzy nie mają możliwości dotarcia osobiście do naszego stacjonarnego biura (os. starsze, niepełnosprawne, kobiety wychowujące małe dzieci i z terenów gorzej skomunikowanych).

OBYWATELSKIE BIURO PORAD – REKRUTACJA PRACOWNIKÓW

Poszukujemy osób, chcących współtworzyć ten projekt. Jeśli identyfikujesz się z zaplanowanymi działaniami, uważasz, że są potrzebne i chciałbyś / chciałabyś znaleźć się w zespole, który realizuje projekt „Obywatelskie Biuro Porad” przeczytaj nasze ogłoszenie dalej i poszukaj dla siebie odpowiedniego stanowiska:

Doradca stacjonarny / doradczyni stacjonarna

Zakres obowiązków:
– osobiste świadczenie dyżurów na potrzeby porad obywatelskich,
– udzielanie porad obywatelskich i informacji na temat przepisów prawa w formie bezpośredniej, telefonicznej oraz za pośrednictwem sieci internet,
– udzielanie informacji na temat obowiązującego stanu prawnego regulującego daną sprawę, wynikających prawach i obowiązkach, trybu i podmiotu właściwego do jej załatwienia, oraz pomocy w opracowywaniu pisma dotyczącego danej kwestii prawnej w formie bezpośredniej, telefonicznej oraz poprzez sieć internet,
– kontakt z klientem,
– umówienie na spotkanie z ekspertem,
– udział w Akcjach Mobilnych – aranżowanie stoiska podczas festynów miejskich, promocja stoiska, prowadzenie konkursów, udzielanie porad podczas Akcji Mobilnych
– udzielania pisemnych odpowiedzi na zapytania oraz tworzenie internetowej bazy porad,
– dokumentowanie prowadzonego doradztwa poprzez prowadzenie rejestru porad i kart dyżurów,
– bieżące raportowanie do koordynatora projektu i zarządu stowarzyszenia,
– udział w obligatoryjnych cyklicznych szkoleniach zespołu projektowego.

Wymagania konieczne:
– wykształcenie średnie lub wyższe (preferowane kierunki: prawo, administracja, nauki społeczno-ekonomiczne),
– sprawna obsługa pakietu MS Office,
– umiejętność biegłego posługiwania się internetem i poszukiwania informacji w sieci,
– dobrze rozwinięte umiejętności komunikacyjne,
– umiejętność efektywnego planowania własnego czasu pracy,
– umiejętność radzenia sobie ze stresem,
– produktywność,
– odpowiedzialność,
– uczciwość,
– kreatywność,
– samodzielność,
– umiejętność pracy w zespole, optymizm i elastyczność.

Wymagania pożądane:
– motywacja do działania społecznego,
– chęć podnoszenia kwalifikacji i uczestniczenia w szkoleniach,
– doświadczenie w pracy przy projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
– doświadczenie związane z pracą/współpracą z organizacjami pozarządowymi (praca/staże/praktyki/wolontariat),
– ukończone szkolenia z zakresu komunikacji,
– doświadczenia związane z zakresem merytorycznym poradnictwa obywatelskiego,
– doświadczenie w bezpośrednich formach kontaktu z klientami, np. praca przy obsłudze klienta, doradztwie lub prowadzeniu szkoleń,
– znajomość uregulowań prawnych z zakresu: prawa pracy, prawa rodzinnego, świadczeń socjalnych, pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, prawa karnego, prawa cywilnego.

Informacje o stanowisku:
Wymiar czasu pracy: 1 etat, umowa o pracę.
Liczba etatów: 2.
Miejsce pracy: Tłuszcz.
Forma zatrudnienia: umowa o pracę w okresie II.2011 – XII.2013 r.
Wynagrodzenie: 3 200 zł brutto (około 2 300 zł netto).

Doradca mobilny / doradczyni mobilna

Zakres obowiązków:
– osobiste świadczenie dyżurów na potrzeby porad obywatelskich w terenie (powiat wołomiński),
– udzielanie porad obywatelskich i informacji na temat przepisów prawa w formie bezpośredniej, telefonicznej oraz za pośrednictwem sieci internet,
– udzielanie informacji na temat obowiązującego stanu prawnego regulującego daną sprawę, wynikających prawach i obowiązkach, trybu i podmiotu właściwego do jej załatwienia, oraz pomocy w opracowywaniu pisma dotyczącego danej kwestii prawnej w formie bezpośredniej, telefonicznej oraz poprzez sieć internet,
– kontakt z klientem,
– umówienie na spotkanie z ekspertem,
– udział w Akcjach Mobilnych – aranżowanie stoiska podczas festynów miejskich, promocja stoiska, prowadzenie konkursów, udzielanie porad podczas Akcji Mobilnych
– udzielania pisemnych odpowiedzi na zapytania oraz tworzenie internetowej bazy porad,
– dokumentowanie prowadzonego doradztwa poprzez prowadzenie rejestru porad i kart dyżurów,
– bieżące raportowanie do koordynatora projektu i zarządu stowarzyszenia,
– udział w obligatoryjnych cyklicznych szkoleniach zespołu projektowego.

Wymagania konieczne:
– wykształcenie średnie lub wyższe (preferowane kierunki: prawo, administracja, nauki społeczno – ekonomiczne),
– prawo jazdy kat. B od co najmniej roku,
– sprawna obsługa pakietu MS Office,
– umiejętność biegłego posługiwania się internetem i poszukiwania informacji w sieci,
– dobrze rozwinięte umiejętności komunikacyjne,
– umiejętność efektywnego planowania własnego czasu pracy,
– umiejętność radzenia sobie ze stresem,
– produktywność,
– odpowiedzialność,
– uczciwość,
– kreatywność,
– samodzielność,
– umiejętność pracy w zespole, optymizm i elastyczność.

Wymagania pożądane:
– motywacja do działania społecznego,
– chęć podnoszenia kwalifikacji i uczestniczenia w szkoleniach,
– doświadczenie w pracy przy projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
– doświadczenie związane z pracą/współpracą z organizacjami pozarządowymi (praca/staże/praktyki/wolontariat),
– ukończone szkolenia z zakresu komunikacji,
– doświadczenia związane z zakresem merytorycznym poradnictwa obywatelskiego,
– doświadczenie w bezpośrednich formach kontaktu z klientami, np. praca przy obsłudze klienta, doradztwie lub prowadzeniu szkoleń,
– znajomość uregulowań prawnych z zakresu: prawa pracy, prawa rodzinnego, świadczeń socjalnych, pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, prawa karnego, prawa cywilnego.

Informacje o stanowisku:
Wymiar czasu pracy: 1 etat, umowa o pracę.
Liczba etatów: 1.
Miejsce pracy: Tłuszcz, teren powiatu wołomińskiego.
Forma zatrudnienia: umowa o pracę w okresie II.2011 – XII.2013 r.
Wynagrodzenie: 3 200 zł brutto (około 2 300 zł netto).

Osoba ds. administracji projektu

Zakres obowiązków:
– promocja projektu,
– sporządzanie wniosków o płatność,
– obsługa formularza PEFS,
– przygotowywanie grafików pracy,
– prowadzenie bieżącej korespondencji,
– czuwanie nad bezpieczeństwem danych osobowych,
– wykonywanie płatności w ramach realizacji projektu,
– pozostałe sprawy administracyjne,
– prowadzenie spraw bieżących – korespondencja, aktualizowanie kalendarza, przygotowywanie dokumentacji, reagowanie na pojawiające się potrzeby organizacyjne,
– udział w Akcjach Mobilnych – aranżowanie stoiska podczas festynów miejskich, promocja stoiska, prowadzenie konkursów.

Wymagania konieczne:
– wykształcenie średnie lub wyższe (preferowane kierunki: prawo, administracja, nauki społeczno – ekonomiczne),
– sprawna obsługa pakietu MS Office,
– umiejętność biegłego posługiwania się internetem i aplikacjami internetowymi,
– dobrze rozwinięte umiejętności komunikacyjne,
– umiejętność efektywnego planowania własnego czasu pracy,
– umiejętność radzenia sobie ze stresem,
– produktywność,
– odpowiedzialność,
– uczciwość,
– kreatywność,
– samodzielność,
– znajomość obsługi urządzeń biurowych,
– świadomość kluczowej roli pracy administracyjnej dla sprawnej realizacji zadań Stowarzyszenia,
– umiejętność pracy w zespole, optymizm i elastyczność.

Wymagania pożądane:
– motywacja do działania społecznego,
– chęć podnoszenia kwalifikacji i uczestniczenia w szkoleniach,
– doświadczenie w pracy przy projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
– doświadczenie związane z pracą/współpracą z organizacjami pozarządowymi (praca/staże/praktyki/wolontariat),
– ukończone szkolenia z zakresu komunikacji.

Informacje o stanowisku:
Wymiar czasu pracy: 1 etat, umowa o pracę.
Liczba etatów: 1.
Miejsce pracy: Tłuszcz.
Forma zatrudnienia: umowa o pracę w okresie II.2011 – XII.2013 r.
Wynagrodzenie: 2 950 zł brutto (około 2 100 zł netto).

Osoba do obsługi finansowo – księgowej projektu

Zakres obowiązków:
– obsługa bieżących rozliczeń projektu,
– praca w programie rachunkowym – wprowadzanie dokumentów,
– naliczanie wynagrodzeń,
– naliczanie podatku i składek ZUS,
– bieżąca kontrola realizacji budżetu projektu.

Wymagania konieczne:
– wykształcenie średnie lub wyższe (preferowane kierunki: zarządzanie, finanse, rachunkowość),
– sprawna obsługa pakietu MS Office,
– umiejętność biegłego posługiwania się internetem i aplikacjami internetowymi,
– elementarna wiedza z zakresu rachunkowości, ubezpieczeń społecznych i podatków,
– dobrze rozwinięte umiejętności komunikacyjne,
– umiejętność efektywnego planowania własnego czasu pracy,
– produktywność,
– odpowiedzialność,
– uczciwość,
– samodzielność,
– umiejętność pracy w zespole, optymizm i elastyczność.

Wymagania pożądane:
– wcześniejsze doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
– doświadczenie w pracy przy projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
– motywacja do działania społecznego,
– doświadczenie związane z pracą/współpracą z organizacjami pozarządowymi (praca/staże/praktyki/wolontariat).

Informacje o stanowisku:
Wymiar czasu pracy: 8 godzin tygodniowo.
Liczba stanowisk: 1.
Miejsce pracy: Tłuszcz.
Forma zatrudnienia: umowa – zlecenie w okresie II.2011 – XII.2013 r.
Wynagrodzenie: 850 zł brutto (przy założeniu, że umowa – zlecenie będzie w pełni oskładkowana).

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

Osoby zainteresowane pracą przy realizacji projektu, prosimy o przesłanie:
– CV z aktualnym zdjęciem
– oraz listu motywacyjnego

do 16 stycznia 2011 roku na adres: biuro@kastor.org.pl, z tytułem e-maila odpowiednim dla stanowiska, na które się w pierwszej kolejności aplikuje: „doradca stacjonarny / doradczyni stacjonarna”, „doradca mobilny / doradczyni mobilna”, „osoba ds. administracji projektu”, „osoba do obsługi finansowo – księgowej projektu”.

Kolejnym etapem rekrutacji będą rozmowy kwalifikacyjne, na które zaprosimy wybranych kandydatów i wybrane kandydatki. Uwaga: rozmowy odbędą się w Tłuszczu, nie zwracamy kosztów przejazdu. Planowany termin rozmów rekrutacyjnych – od 18 stycznia (o dokładnym terminie rozmowy poinformujemy wybrane osoby e-mailem).

Ważne: Prosimy o dopisanie na wszystkich dokumentach zawierających dane osobowe następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju, z siedzibą w Tłuszczu przy ul. Powstańców 9, w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. w celach związanych z rekrutacją”

opracował:
Maciej Puławski
koordynator projektu

Stowarzyszenie Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju
ul. Powstańców 9
05-240 Tłuszcz
www.kastor.org.pl

Pobierz ogłoszenie w formacie PDF Wzór - wniosek o stwierdzenie nabycia spadku (53811)

***

Projekt Obywatelskie Biuro Porad jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego