Bezpłatne porady dla mieszkańców powiatu wołomińskiego

Wzór pisma – Wniosek o rozgraniczenie

Wzór pisma – Wniosek o rozgraniczenie

Wzór pisma – Wniosek o rozgraniczenie

 

 

 

Możesz też skopiować wzór zamieszczony poniżej:

 

Tłuszcz, dnia 31 stycznia 2014 r.

Do Burmistrza Miasta

Tłuszcza

Wnioskodawca

Jan Nowak

Zam. Tłuszcz

Ul. Tłuszczańska 1

Uczestnik

Piotr Kowalski

Zam. Tłuszcz

Ul. Tłuszczańska 2

WNIOSEK O ROZGRANICZENIE

 

Wnoszę o:

  1. dokonanie rozgraniczenia nieruchomości, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr 254874 Sądu Rejonowego w Wołominie, będącej własnością Jana Nowaka i nieruchomości dla której prowadzona jest księga wieczysta nr  255445 Sądu Rejonowego w Wołominie, do której prawo własności przysługuje Piotrowi Kowalskiemu.

 

 

Uzasadnienie

Nieruchomość położona w Tłuszczu, o pow. 0,87 arów, zapisana w księdze wieczystej KW nr 254874 Sądu Rejonowego w Wołominie, stanowi moją własność. Nieruchomość moja od strony zachodniej graniczy z nieruchomością zapisaną w księdze wieczystej KW nr 255445 , stanowiącą własność Piotra Kowalskiego.

 

Pomiędzy działkami wnioskodawcy i uczestnika brak znaków granicznych konieczne, więc jest odtworzenie granicy i rozgraniczenie naszych nieruchomości.

Jan Nowak

 

 

Załącznik:

odpis księgi wieczystej KW nr 254874.