Bezpłatne porady dla mieszkańców powiatu wołomińskiego

Wzór pisma – Odstąpienie od umowy sprzedaży energii zawartej poza siedzibą przedsiębiorcy

Wzór pisma – Odstąpienie od umowy sprzedaży energii zawartej poza siedzibą przedsiębiorcy

Wzór pisma – Odstąpienie od umowy sprzedaży energii zawartej poza siedzibą przedsiębiorcy

 

 

 

Możesz też skopiować wzór zamieszczony poniżej:

 

……………data……………..

 

Jan Nowak

………………………

………………………

 

…………………………………………………

…………………………………………………

 

OŚWIADCZENIE
O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Niniejszym oświadczam, iż odstępuję od umowy sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorców indywidualnych nr umowy ………………  , zawartej w miejscowości ……………….. w dniu ………………….

Podstawą powyższego odstąpienia od umowy jest § …………….. w/wym. umowy sprzedaży, który przyznaje takie uprawnienie mi w terminie 10 od jej zawarcia.

 

Ponadto informuję, że odstępuję od innych w tym dniu zawartych umów w tym ubezpieczeń.

 

Wskazuję, iż wskutek odstąpienia od umowy, ta jest uważana za niezawartą.

 

Jan Nowak