Bezpłatne porady dla mieszkańców powiatu wołomińskiego

Nasze drogie śmieci – opłaty za śmiecie w powiecie wołomińskim

Nasze drogie śmieci – opłaty za śmiecie w powiecie wołomińskim

W związku z nowelizacją przepisów o gospodarowaniu odpadami (Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dz.U. z 2012 roku, poz. 391 ze zm.) od 1 lipca bieżącego roku gminy staną się właścicielami powstających na ich terenach odpadów. Nowe prawo nakłada szereg obowiązków na samorządy. Muszą one przyjąć stosowne, wymagane przez ustawę i rozporządzenia uchwały, a następnie zorganizować system gospodarki odpadami.

Od 1 lipca 2013 roku wywozem śmieci w imieniu gminy zajmie się firma wybrana w przetargu. Władze samorządowe będą pobierały od mieszkańców ustalone opłaty, które pozwolą na bieżące utrzymanie systemu odbioru odpadów.

W praktyce nie będziemy mieli wpływu na to, kto i jak często będzie odbierać nasze śmieci. Wielu z nas niepokoi pytanie, co stanie się z dotychczasowymi umowami, które mieliśmy z firmami śmieciowymi.

Nie płać podwójnie

Twórcy nowej ustawy odpowiadają, że stare umowy na wywóz śmieci należy wypowiedzieć.

Jeśli nie rozwiążemy umowy przed 30 czerwca, będziemy musieli płacić za śmieci podwójnie — gminie i wybranej przez nią firmie oraz dotychczasowemu odbiorcy.

Przy rozwiązywaniu starej umowy należy wziąć pod uwagę jej okres wypowiedzenia. Standardowo jest to miesiąc, ale czasem trzy miesiące. Dlatego warto przyjrzeć się dokumentom, które część z nas podpisała dobrych kilka lat temu.

Może się zdarzyć, że firma, szykując się do startu w gminnym przetargu, z własnej inicjatywy rozwiąże z nami wcześniej umowę. Ale lepiej na to nie liczyć — firmy nie mają obowiązku informować klientów o nadchodzących zmianach. Obowiązek ten spoczywa na samorządach.

Ile zapłacimy za wywóz śmieci

Większość gmin powiatu wołomińskiego uchwaliła już przepisy wdrażające nowe zasady gospodarowanie odpadami.

Ustalono też stawki opłat za wywóz śmieci.

 Zestawienie porównawcze opłat w gminach powiatu wołomińskiego

Nazwa gminy

Stawka opłaty

kolor zielony — przy zbiórce selektywnej

Metoda naliczania opłaty

Częstość odbioru odpadów zmieszanych (gosp. indywidualne)

 

Liczba mieszkańców

Gmina m. Ząbki

28 zł od gosp.

56 zł od gosp.

od gospodarstwa domowego

raz na dwa tygodnie

29 665

Gmina m. Zielonka

7,10 zł od osoby

14,20 zł od osoby

od osoby

raz na dwa tygodnie

17 436

Gmina m. Marki

8,00 zł od osoby

17,00 zł od osoby

od osoby

raz na dwa tygodnie

27 675

Gmina m. Kobyłka

Przy selektywnej zbiórce stawka od osoby zależy od liczby osób zamieszkujących nieruchomość:

1 os. — 14 zł

2 os. — 13 zł

3 os. — 12 zł

4 os. — 10 zł

5 os. — 9 zł

6 os. — 8 zł

7-10 os. — 7 zł

11 i ponad — 10 zł

20,00 zł od osoby

od osoby, w zależności od liczby osób zamieszkujących nieruchomość

raz na dwa tygodnie

20 186

Gmina m.-w. Radzymin

7,00 zł od osoby

14,00 zł od osoby

od osoby

raz na dwa tygodnie

23 177

Gmina m.-w. Tłuszcz

*

15,00 zł od gosp. od gosp. do 2 os.

20,00 zł od gosp. od gosp. powyżej 2 os.

36,00 zł od gosp. do 2 os.

52,00 zł od gosp. od gosp. powyżej 2 os.

od gospodarstwa, w zależności od liczby osób zamieszkujących

raz na trzy tygodnie

19 350

Gmina m.-w. Wołomin

7,00 zł od osoby

15,00 zł od osoby

od osoby

raz na dwa tygodnie

51 385

Gmina w. Dąbrówka

7,00 zł od osoby

16,00 zł od osoby

od osoby

raz na dwa tygodnie

7 636

Gmina w. Jadów

10,00 zł od gospodarstwa 2-osobowego

15 zł od 3-osobowego i większych

30,00 zł od 2-osobowego

45 zł od 3-osobowego i większych

od gospodarstwa w zależności od liczby osób

raz na dwa tygodnie

raz na miesiąc od X do III

 

7 710

Gmina w. Klembów

7,00 zł od osoby

14,00 zł od osoby

od osoby

raz na dwa tygodnie

9 367

Gmina w. Poświętne

6,00 zł od osoby

8,00 zł od osoby

od osoby

raz na dwa tygodnie

6 007

Gmina w. Strachówka

4,00 zł od osoby

8,00 zł od osoby

od osoby

raz na miesiąc

2 898

* RIO stwierdziło nieważność uchwały. Na koniec marca 2013 stawki nie są znane.

Wszystkie gminy zdecydowały się na różnicowanie stawek w zależności od tego, czy właściciel nieruchomości zadeklaruje, czy odpady będą zbierane selektywnie, czy też nie. Większość skonstruowała stawki w sposób działający motywująco do segregowania odpadów. Wyjątkami tu są gminy wiejskie Poświętne i Strachówka, które stawkę przy niestosowaniu segregacji ustaliły na 8 zł od osoby miesięcznie. Podobne stawki funkcjonują w gminach miejskich przy segregowaniu odpadów. Dodatkowo w gminie Poświętne stawka za odbiór odpadów segregowanych wynosi 6 zł. Najbardziej zróżnicowane stawki obowiązują w gminie Kobyłka, która przy braku segregacji nalicza po 20 zł za 1 osobę miesięcznie, podczas gdy najniższa obowiązująca tam stawka dla odpadów zbieranych selektywnie wynosi 7 zł (przy liczbie osób, które zamieszkują nieruchomość, wynoszącej 7-10). Jeszcze wyższą stawkę uchwaliła gmina wiejska Jadów, w której odpady niesegregowane będą trzy razy droższe od zbieranych selektywnie.

Warto pamiętać, że ostateczne opłaty za wywóz śmieci zostaną ustalone na podstawie deklaracji, które powinni złożyć wszyscy właściciele nieruchomości.

Określimy w nich, czy będziemy segregować śmieci, czy też nie. Od tego zależy wysokość opłaty. Jeśli w deklaracji zabraknie zobowiązania do segregacji, gmina wyznaczy nam wyższą stawkę opłaty za wywóz śmieci.

Większość gmin informuje mieszkańców o nowych rozwiązaniach za pośrednictwem prasy samorządowej i lokalnej oraz na swoich stronach internetowych. Warto śledzić te informacje, bo nowy system odbierania śmieci i pobierania za to opłat ma wejść w życie już od lipca, a sprawa dotyczy nas wszystkich.

  • Marianna Pszczółkowska
  • współpraca Maciej Puławski