Bezpłatne porady dla mieszkańców powiatu wołomińskiego

Po rozwodzie – powrót do poprzedniego nazwiska

Po rozwodzie – powrót do poprzedniego nazwiska

Pytanie: Od miesiąca jestem rozwódką. Moje dzieci mają nazwisko byłego małżonka, ale ja chcę powrócić do nazwiska panieńskiego.  Czy to jest możliwe?

Tak.  W tym przypadku małżonek rozwiedziony ma prawo wyboru, czy pozostać przy nazwisku, które zmienił w skutek zawarcia małżeństwa czy powrócić do nazwiska poprzedniego ( panieńskiego ).  Kwestię reguluje art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U. z 1964r. Nr 9, poz. 59 z pózn. zm.).

Warto jednak wiedzieć, że możliwość powrotu do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego poprzez złożenie oświadczenia przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego jest ograniczone terminem trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu. Jest to najszybszy i najprostszy sposób zmiany dotychczasowego nazwiska. W przypadku uchybienia temu terminowi nie będzie już miała zastosowania wcześniej wspomniana ustawa.

Oprac. EŁ