Bezpłatne porady dla mieszkańców powiatu wołomińskiego

Wzór pisma – Testament własnoręczny

Wzór pisma – Testament własnoręczny

WZÓR – PRZYKŁADOWY TESTAMENT

Tłuszcz 17 maja 2012 r.

 

 

TESTAMENT WŁASNORĘCZNY

 

 

 

 Ja Jan Kowalski syn Adama i Ewy urodzony 17 września 1948 roku w Gdańsku  zamieszkały w Tłuszczu ul. Tłuszczańska 1, będąc w pełni władz umysłowych, oświadczam iż w przypadku mojej śmierci cały majątek ma przypaść moim dzieciom: Pawłowi Kowalskiemu i Katarzynie Kowalskiej w równych częściach.

Podpis

UWAGA: TESTAMENT W CAŁOŚCI MUSI BYĆ SPISANY PISMEM ODRĘCZNYM

PRZEZ SPADKODAWCĘ