Bezpłatne porady dla mieszkańców powiatu wołomińskiego

Ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa

Ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa

Pytanie: Od 2 lat jestem ojcem. Od matki córki rok temu usłyszałem, że nie jest biologicznym ojcem dziecka. Uznałem dziecko przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego ale zastanawiam się nad tym, czy można takie oświadczenie cofnąć. Przeciwko komu należałoby sprawę wytoczyć i czy w ogóle jest jeszcze to możliwe?

Zastosowanie w tej sprawie będzie miał art. 78 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz.U. z1964r. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.). Wskazuje wprost, że „ Mężczyzna, który uznał ojcostwo, może wytoczyć powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się, że dziecko od niego nie pochodzi. W razie uznania ojcostwa przed urodzeniem się dziecka już poczętego bieg tego terminu nie może rozpocząć się przed urodzeniem się dziecka”. Zatem zgodnie z art.  82. § 1 kro ma Pan prawo wytoczyć powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania przeciwko dziecku i matce, a jeżeli matka nie żyje – przeciwko dziecku.

Ponieważ w tym przypadku minął termin 6 m-cy dla ojca, powództwo ma prawo wytoczyć prokurator ( art. 86 kro ).

  • oprac. EŁ