Bezpłatne porady dla mieszkańców powiatu wołomińskiego

Kosztowna zmiana dostawcy prądu

Kosztowna zmiana dostawcy prądu

Od 2008 roku – w związku z uwolnieniem rynku energii elektrycznej – możemy zmienić dostawcę prądu. Wysyp ofert, który na terenie Powiatu Wołomińskiego obserwuje się od marca tego roku połączony ze stosunkowo niskim poziomem naszej świadomości, co do specyfiki usługi, naraża nas na zawarcie niekorzystnej i w efekcie niechcianej umowy.

Gdy już dojdzie do jej zawarcia, powstaje pytanie: Co robić?

W takiej sytuacji przede wszystkim pamiętać należy, że teraz największe znaczenie ma czas. Zazwyczaj umowy te zawierane są za pośrednictwem akwizytorów, czyli poza siedzibą firmy. W takim przypadku, winniśmy w ciągu 10 dni od dnia zawarcia umowy wysłać do firmy listem poleconym „oświadczenie o odstąpieniu od umowy”. Skuteczne rozwiązanie umowy po tym terminie, może okazać się trudne bądź wymagające poniesienia dodatkowych kosztów.

Umowy te najczęściej są zawierane na pięć lat, czego wiele osób nie jest świadomych, bo akwizytor nie mówi niepytany, a umowy klienci nie czytają. Ponadto, osoby nie zdają sobie sprawy, że będą otrzymywać dwie faktury: jedną od dostawcy prądu, drugą od dystrybutora. Grupą społeczną szczególnie narażoną na zawarcie niekorzystnej i tym samym niechcianej umowy są osoby starsze. Osoby te, poddając się wpływowi akwizytora, mamione dodatkowymi usługami tj.: zniżki w aptekach, ubezpieczenie na życie, czy darmowe wizyty u lekarza, podejmują decyzje o zawarciu umowy.

Jak podnoszą – w relacji z rzecznikiem – klienci tych przedsiębiorstw, dodatkowe usługi w efekcie okazują się być ofertami bez możliwości ich realizacji lub też, ich realizacja jest utrudniona bądź niemożliwa dla klienta. Na przykład: wskazane apteki nie honorują zniżek lub jest ich kilka na terenie całego kraju, a dojazd do nich jest nieopłacalny.

Przyznać należy, że od strony prawnej do treści umów zazwyczaj nie można mieć zastrzeżeń: znajduje się informacja o warunkach odstąpienia, o dodatkowych abonamentach czy ubezpieczeniach, ale większość podpisujących tego nie czyta. I właśnie na tego typu klientach z terenu Powiatu Wołomińskiego, w ostatnim czasie, żerują handlowcy.

Jeśli zawarłeś już taką umowę i  nie wiesz co zrobić, jak najszybciej zgłoś się do rzecznika konsumentów właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania.

  • Iwona Truszkowska

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, Wołomin

(materiał nadesłany)