Bezpłatne porady dla mieszkańców powiatu wołomińskiego

Sprawy konsumenckie: Wezwanie do zapłaty

Sprawy konsumenckie: Wezwanie do zapłaty

W 2005 roku zakupiłem samochód. Wykupiłem obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Pierwszą ratę uiściłem, natomiast drugiej raty której termin zapłaty był wyznaczony na 15 września 2005 roku, z powodu utraty pracy nie zapłaciłem. W lutym 2012 roku otrzymałem pismo z firmy windykacyjnej z wezwaniem do zapłaty drugiej raty wraz z zaległymi składkami. Co robić?

Zobowiązania wynikające z podpisywanych umów należy regulować, to nie ulga wątpliwości. Istnieje jednak w naszym prawie przedawnienie roszczeń. Zgodnie z art. 819 §1 k.c. roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat 3. Tak więc termin wymagalności, a więc i rozpoczęcia biegu przedawnienia wystąpił 15.09.2005 i zakończył się z upływem lat 3 czyli 15.09.2008 roku.

Istotne jest jednak, czy nie doszło do przerwania biegu przedawnienia jeśli osoba uzna roszczenie lub podda się mediacji z wierzycielem – dojdzie do przerwania biegu przedawnienia.

Należy również pamiętać że w przypadku skierowania sprawy do sądu przez wierzyciela sąd uwzględnia zgodnie z art. 117 § 2 k.c. przedawnienie na wniosek dłużnika.

  • Oprac. JB