Bezpłatne porady dla mieszkańców powiatu wołomińskiego

Sprawy mieszkaniowe: W jakim okresie nie wykonuje się wyroków w sprawach o eksmisję

Sprawy mieszkaniowe: W jakim okresie nie wykonuje się wyroków w sprawach o eksmisję

Wytoczono mi sprawę o opróżnienie lokalu. Obawiam się, że właściciel karze opuścić mi mieszkanie zaraz po zakończeniu sprawy, nawet jeśli nie będę miała gdzie się dalej podziać. Słyszałam, że w zimę nie można eksmitować na bruk, dlatego mam pytanie, czy to co usłyszałam jest prawdziwe?

Opierając się na art. 16 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, który brzmi: „ Wyroków sądowych nakazujących opróżnienie lokalu nie wykonuje się w okresie od 1 listopada do 31 marca roku następnego włącznie, jeżeli osobie eksmitowanej nie wskazano lokalu, do którego ma nastąpić przekwaterowanie” można stwierdzić, że to co Pani usłyszała jest w pewnym sensie prawdą. Warunkiem jest jednak to, że nie zostanie wskazany dla Pani inny lokal do którego należy się przenieść. Uwagę zwrócić należy także na to, że przepisu powyższego nie stosuje się do wypadków, w których powodem wydania wyroku nakazującego opróżnienie lokalu jest znęcanie się nad rodziną (art. 17 ustawy).

  • oprac. EŁ