Bezpłatne porady dla mieszkańców powiatu wołomińskiego

SPRAWY KONSUMENCKIE: Wirtualne zakupy

SPRAWY KONSUMENCKIE: Wirtualne zakupy

W tym roku postanowiłem kupić gwiazdkowy prezent dla dziecka mojej siostry przez Internet. Wiedziałem, że chce ono dostać figurkę bohatera jednego z seriali animowanych i zacząłem poszukiwania już w listopadzie. Figurkę znalazłem w jednym ze sklepów internetowych, wysłałem zamówienie i zapłaciłem przelewem. Cena zabawki była określona konkretną kwotą. Towar dostałem kilka dni później. Wkrótce potem spotkałem się z siostrą i dowiedziałem się, że kupiła już synowi figurkę dokładnie taką samą jak ta, którą postanowiłem dać mu w prezencie. Czy mogę zwrócić sprzedawcy zakupioną w sklepie internetowym zabawkę?

Tak, jeśli nie minął jeszcze termin na odstąpienie od umowy zawartej na odległość. W opisanej sytuacji znajdą zastosowanie przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) poniżej zwanej ustawą. Umowa sprzedaży, jaką zawarł Pan ze sprzedawcą internetowym, jest tzw. umową zawartą na odległość. Od takiej umowy można odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni (art. 7 ust. 1 ustawy) od wydania rzeczy (art. 10 ust. 1 ustawy), a do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Należy również pamiętać, że w przypadku takiego odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą, a strony powinny zwrócić to, co nawzajem sobie świadczyły. Zwrot taki powinien nastąpić niezwłocznie (nie później niż w terminie 14 dni), a to, co strony sobie świadczyły, powinno być zwrócone w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu (art. 7 ust. 3 ustawy).
Odpowiedź została udzielona w oparciu o stan prawny z 15 listopada 2011 r.

DW