Bezpłatne porady dla mieszkańców powiatu wołomińskiego

SPRAWY KONSUMENCKIE: Zadatek

SPRAWY KONSUMENCKIE: Zadatek

Mam zamiar niedługo zawrzeć umowę z salonem sukni – na uszycie sukni ślubnej. Chciałabym się jakoś zabezpieczyć na wypadek gdyby ten przedsiębiorca nie wykonał umowy. Słyszałam kiedyś o zadatku, ale nie wiem, czego będę mogła żądać od tego przedsiębiorcy jeśli dam zadatek, a on nie wykona umowy?

Odpowiedź: Zgodnie z art. 394 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.): „w braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju, zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej”. A zatem jeśli da pani zadatek przy zawarciu umowy, a druga strona jej nie wykona to będzie mogła pani bez wyznaczania terminu dodatkowego odstąpić od umowy i zażądać od swojego kontrahenta dwukrotności zadatku (oczywiście, jeśli nie będzie odmiennego zastrzeżenia umownego lub zwyczaju).  Należy również zwrócić tutaj uwagę na §3 wspomnianego artykułu – wynika z niego, że zadatek powinien zostać zwrócony, a obowiązek zapłaty jego dwukrotności odpada w sytuacji, gdy umowa zostanie rozwiązana lub niewykonanie umowy będzie skutkiem okoliczności, za które nie odpowiada żadna ze stron lub też odpowiadają obie strony.

DW