Bezpłatne porady dla mieszkańców powiatu wołomińskiego

Reklamacja w biurze podróży – termin odpowiedzi

Reklamacja w biurze podróży – termin odpowiedzi

Pytanie: Dwa tygodnie po powrocie z zagranicznej wycieczki złożyliśmy reklamację do organizatora turystyki, z którym mieliśmy zawartą umowę o świadczenie usług turystycznych. Nie dostaliśmy jeszcze żadnej odpowiedzi, choć minęło już 35 dni . Czy tak długi okres milczenia biura podróży wpływa jakoś na naszą sytuację?

Tak. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 z późn. zm.), jeśli organizator turystyki nie ustosunkuje się na piśmie do reklamacji w ciągu 30 dni od jej złożenia (gdy reklamacja została złożona po zakończeniu imprezy turystycznej) lub w ciągu 30 dni od zakończenia imprezy turystycznej (gdy reklamacja została złożona w trakcie trwania imprezy turystycznej), to uważa się, że uznał ją za uzasadnioną (art. 16b ust. 5 wspomnianej ustawy).

  • Opr. DW