Bezpłatne porady dla mieszkańców powiatu wołomińskiego

Termin gwarancji

Termin gwarancji

Pytanie: Reklamowałam pralkę na podstawie gwarancji. Jaki termin ma producent na odpowiedź?

Termin taki nie wynika z przepisów prawa. Jest on określony w karcie gwarancyjnej. Jeśli nie ma w niej określonego takiego terminu gwarant obowiązany jest do odpowiedzi niezwłocznie po tym, jak go Pani do niej wezwie (art. 455 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)).

(oprac. DW)